Đọc Truyện Đọc truyện theo thể loại Đọc truyện hay nhất tuần
Đọc truyện (yulsic) SEXY VOICE On-Going
603.227 lần đọc truyện 8.111 bình chọn zindy1112
Đọc truyện KỲ PHÙNG ĐỊCH THỦ - (YULSIC) On-Going
211.136 lần đọc truyện 3.105 bình chọn zindy1112
Đọc truyện Tuyển tập On-Going
15.435 lần đọc truyện 314 bình chọn zindy1112
Đọc truyện GÓC KHUẤT....(Yulsic-Lợi Nghiên) On-Going
1.196 lần đọc truyện 63 bình chọn zindy1112
Đọc truyện 7 Days ( YULSIC ) On-Going
5.026 lần đọc truyện 66 bình chọn zindy1112
Đọc truyện LẶNG LẼ YÊU EM....(YULSIC) On-Going
1.245 lần đọc truyện 45 bình chọn zindy1112
Đọc truyện SEX OR LOVE...(Yulsic...Lợi-Nghiên) On-Going
1.104 lần đọc truyện 42 bình chọn zindy1112
Đọc truyện XÓA On-Going
138 lần đọc truyện 7 bình chọn zindy1112
Đọc truyện [One shot] ÍCH KỶ (Yulsic) (PG 15) On-Going
2.508 lần đọc truyện 34 bình chọn zindy1112
Đọc truyện [KookV/ KookTae] Gia Bảo Nhà Họ Jung On-Going
65 lần đọc truyện 8 bình chọn yoo_ARMY1112
Đọc truyện [ Hoàn ] [ Ngôn tình ] [1] Gặp gỡ tổng tài tuyệt tình tàn khốc On-Going
1.162.129 lần đọc truyện 23.498 bình chọn seldy158
Đọc truyện Anh Có Bệnh...... Em Đến Chữa On-Going
1.360 lần đọc truyện 7 bình chọn vykitty11120
Đọc truyện Mưa tháng 5 On-Going
3 lần đọc truyện 0 bình chọn Ry1112