Đọc Truyện Đọc truyện theo thể loại Đọc truyện hay nhất tuần
Đọc truyện TRỘM TRÁI TIM  ĐOẠT ÁI TÌNH - ĐÔNG TẪN HOAN On-Going
287.633 lần đọc truyện 4.203 bình chọn yongfox
Đọc truyện Khi Nào Trăng Sáng Dẫn Lối Anh Về - Uý Không On-Going
31.422 lần đọc truyện 1.099 bình chọn yongfox
Đọc truyện TỔNG TÀI ÁC MA CƯNG CHIỀU VỢ - FULL On-Going
2.688.135 lần đọc truyện 37.182 bình chọn yongfox
Đọc truyện Nắm Tay Người Kéo Người Đi - Thiên Hạ Vô Bệnh On-Going
104.215 lần đọc truyện 2.801 bình chọn yongfox
Đọc truyện LÃNH QUÂN DẠ THIẾP - HỒNG PHI NHAN On-Going
339.808 lần đọc truyện 7.219 bình chọn yongfox
Đọc truyện PHÙ LẠC - MINH NGUYỆT ĐANG On-Going
144.982 lần đọc truyện 3.905 bình chọn yongfox
Đọc truyện NGƯỜI YÊU HOÀN MỸ - TRIÊU TIỂU THÀNH On-Going
124.366 lần đọc truyện 2.584 bình chọn yongfox
Đọc truyện MỘNG HOA XUÂN - HẮC NHAN On-Going
77.202 lần đọc truyện 1.464 bình chọn yongfox
Đọc truyện ĐỪNG NHÂN DANH TÌNH YÊU - BẤT KÍNH NGỮ On-Going
30.433 lần đọc truyện 373 bình chọn yongfox
Đọc truyện Cô Vợ Nhỏ Cay Cú Không Chọc Được - An Tĩnh On-Going
28.186 lần đọc truyện 576 bình chọn yongfox
Đọc truyện Kết Hôn Rồi Yêu - Chu Khinh On-Going
30.277 lần đọc truyện 483 bình chọn yongfox
Đọc truyện MÈO CON NỐI DUYÊN - NHAN NGUYỆT KHÊ On-Going
37.230 lần đọc truyện 1.273 bình chọn yongfox
Đọc truyện Chinh Phục - Lâu Vũ Tình On-Going
13.200 lần đọc truyện 316 bình chọn yongfox
Đọc truyện VÃN HƯƠNG NGUYỆT - HẮC NHAN On-Going
34.399 lần đọc truyện 671 bình chọn yongfox
Đọc truyện Lược Thê - Lâu Vũ Tình On-Going
7.085 lần đọc truyện 234 bình chọn yongfox