Đọc Truyện Đọc truyện theo thể loại Đọc truyện hay nhất tuần
Đọc truyện Xin đừng quên em → JinJi; Yugchae On-Going
1.999 lần đọc truyện 220 bình chọn wat21say
Đọc truyện Signal → Vrene On-Going
6.001 lần đọc truyện 1.026 bình chọn wat21say
Đọc truyện [request 06] Bỏ lỡ → MarkJen On-Going
796 lần đọc truyện 85 bình chọn wat21say
Đọc truyện [request 07] The sound of silence → Taeji On-Going
324 lần đọc truyện 45 bình chọn wat21say
Đọc truyện [request 02] Cố chấp → JunJi On-Going
269 lần đọc truyện 45 bình chọn wat21say
Đọc truyện [request 03] Hoodie → MarkJen On-Going
1.198 lần đọc truyện 135 bình chọn wat21say
Đọc truyện Wrong number → MarkRose On-Going
651 lần đọc truyện 79 bình chọn wat21say
Đọc truyện [request 01] Airplane → JinJi On-Going
964 lần đọc truyện 117 bình chọn wat21say
Đọc truyện Một nửa của một nửa → Heedragon On-Going
556 lần đọc truyện 58 bình chọn wat21say
Đọc truyện Lời thú nhận On-Going
323 lần đọc truyện 61 bình chọn wat21say
Đọc truyện take requests | wat21say On-Going
711 lần đọc truyện 59 bình chọn wat21say
Đọc truyện Bóng hoa trong gương → Minrose On-Going
13.201 lần đọc truyện 1.291 bình chọn wat21say
Đọc truyện Lắng nghe tiếng thời gian → Yugchae On-Going
1.885 lần đọc truyện 265 bình chọn wat21say
Đọc truyện Gom mưa rơi vào trong đáy mắt → Namwen On-Going
258 lần đọc truyện 36 bình chọn wat21say