Đọc Truyện Đọc truyện theo thể loại Đọc truyện hay nhất tuần
Đọc truyện If you → JinJi On-Going
25.210 lần đọc truyện 2.063 bình chọn wat21say
Đọc truyện If you do → JinJi On-Going
54.319 lần đọc truyện 3.890 bình chọn wat21say
Đọc truyện Nói cho em nghe  → Yugchae On-Going
50.600 lần đọc truyện 7.958 bình chọn wat21say
Đọc truyện Hold back time → MarkJen On-Going
2.844 lần đọc truyện 256 bình chọn wat21say
Đọc truyện Người đi qua hồi ức → Bamlice On-Going
742 lần đọc truyện 102 bình chọn wat21say
Đọc truyện [request 04] Chênh vênh một vệt nắng tàn → YugChae On-Going
1.563 lần đọc truyện 175 bình chọn wat21say
Đọc truyện Của riêng → VMin On-Going
207 lần đọc truyện 30 bình chọn wat21say
Đọc truyện Before the storm → Yugchae On-Going
20.021 lần đọc truyện 2.189 bình chọn wat21say
Đọc truyện Nỗi nhớ màu trời → JackSoo On-Going
116.920 lần đọc truyện 24.951 bình chọn wat21say
Đọc truyện Những vệt màu loang → GOTPink On-Going
61.002 lần đọc truyện 10.284 bình chọn wat21say
Đọc truyện Spring day → JinJi On-Going
8.729 lần đọc truyện 1.024 bình chọn wat21say
Đọc truyện Khóc bên những vì sao → JinJi/ JackSoo On-Going
1.944 lần đọc truyện 241 bình chọn wat21say
Đọc truyện Midnight On-Going
1.188 lần đọc truyện 147 bình chọn wat21say
Đọc truyện Sau màn đêm → JackMi On-Going
1.383 lần đọc truyện 136 bình chọn wat21say
Đọc truyện Xin đừng quên em → JinJi; Yugchae On-Going
2.016 lần đọc truyện 221 bình chọn wat21say