Đọc Truyện Đọc truyện theo thể loại Đọc truyện hay nhất tuần
Đọc truyện [ Imagine] Ngẫu nhiên On-Going
911 lần đọc truyện 85 bình chọn traxkalex
Đọc truyện [Đoản văn] [AllMon] Say Éc Éc On-Going
26.854 lần đọc truyện 3.473 bình chọn traxkalex
Đọc truyện [HopeMon] Liệu thầy có yêu em On-Going
301 lần đọc truyện 33 bình chọn traxkalex
Đọc truyện [Trans fic - AC] Class File On-Going
11.772 lần đọc truyện 737 bình chọn NSFC_Team
Đọc truyện [Trans fic - AC] Class File 2 On-Going
9.919 lần đọc truyện 536 bình chọn NSFC_Team
Đọc truyện [Trans fic - AC] Colors of Class E On-Going
3.790 lần đọc truyện 315 bình chọn NSFC_Team
Đọc truyện Tôi là tử thần On-Going
4.377 lần đọc truyện 338 bình chọn TranMaiLien2
Đọc truyện DON'T WAKE ME UP On-Going
2.617 lần đọc truyện 198 bình chọn Sasdra
Đọc truyện [ OkudaxKarmaxKayanoxNagisa ] Phía sau lưng On-Going
3.699 lần đọc truyện 190 bình chọn pandalovekul
Đọc truyện ( Nagisa x Karma) Mãi mãi yêu anh On-Going
108 lần đọc truyện 16 bình chọn user16576910
Đọc truyện Em là của tôi  (Karma x Nagisa) On-Going
11.292 lần đọc truyện 533 bình chọn TranMaiLien2
Đọc truyện (NagisaxKarma) Mãi Mãi Yêu Anh On-Going
10.197 lần đọc truyện 670 bình chọn PhmThngHuyn1
Đọc truyện |T _ OR _ D| On-Going
226 lần đọc truyện 131 bình chọn KagaxKaga
Đọc truyện Yêu và hận On-Going
616 lần đọc truyện 22 bình chọn LThuNhcHuy