Đọc Truyện Đọc truyện theo thể loại Đọc truyện hay nhất tuần
Đọc truyện Đẳng Nhất Thiên Hoa Khai  - Độc Độc On-Going
1.402 lần đọc truyện 7 bình chọn quanthang123
Đọc truyện Tổng Hợp Truyện 10c On-Going
3.371 lần đọc truyện 9 bình chọn quanthang123
Đọc truyện Tổng hợp truyện 10 chương On-Going
1.869 lần đọc truyện 9 bình chọn quanthang123
Đọc truyện Tuyển tập tử phi ngư On-Going
2.811 lần đọc truyện 15 bình chọn quanthang123
Đọc truyện Loạn On-Going
2.562 lần đọc truyện 8 bình chọn quanthang123
Đọc truyện Incest  Cao H On-Going
81.698 lần đọc truyện 198 bình chọn quanthang123
Đọc truyện Giá trên trời hôn cưng chìu: lầm gả hàng tỉ lão công On-Going
11.162 lần đọc truyện 68 bình chọn quanthang123
Đọc truyện Hiện Đại On-Going
6.563 lần đọc truyện 24 bình chọn quanthang123
Đọc truyện Hãn Phu - Giảo Xuân Bính On-Going
756 lần đọc truyện 4 bình chọn quanthang123
Đọc truyện Cẩm Tú Đỉnh On-Going
1.250 lần đọc truyện 6 bình chọn quanthang123
Đọc truyện Văn Học Cổ Điển Trung Quốc On-Going
867 lần đọc truyện 1 bình chọn quanthang123