Đọc Truyện Đọc truyện theo thể loại Đọc truyện hay nhất tuần
Đọc truyện PÔNG ✴ CHANBAEK || THẦY (HOÀN) On-Going
405.306 lần đọc truyện 27.403 bình chọn pongcaingotngao
Đọc truyện PÔNG ✴ CHANBAEK | THỜI GIAN ĐỂ YÊU On-Going
124.200 lần đọc truyện 12.890 bình chọn pongcaingotngao
Đọc truyện PÔNG ✴ CHANBAEK || ĐỢI EM (HOÀN) On-Going
240.585 lần đọc truyện 17.073 bình chọn pongcaingotngao
Đọc truyện PÔNG ✴ CHANBAEK | NGÀY ANH TÌM THẤY EM (HOÀN) On-Going
10.805 lần đọc truyện 1.173 bình chọn pongcaingotngao
Đọc truyện PÔNG ✴ CHANBAEK || GIAN TÌNH (HOÀN) On-Going
161.488 lần đọc truyện 15.722 bình chọn pongcaingotngao
Đọc truyện PÔNG ✴ CHANBAEK/18+ || TRỢ LÝ BYUN  On-Going
139.162 lần đọc truyện 7.979 bình chọn pongcaingotngao
Đọc truyện PÔNG ✴ CHANBAEK | CẤM HÔN On-Going
33.288 lần đọc truyện 4.097 bình chọn pongcaingotngao
Đọc truyện PÔNG ✴ CHANBAEK | BÊN KIA BÓNG ĐÊM On-Going
10.686 lần đọc truyện 1.364 bình chọn pongcaingotngao
Đọc truyện CHO NHỮNG NGÀY CÔ ĐƠN On-Going
16.602 lần đọc truyện 960 bình chọn pongcaingotngao
Đọc truyện PÔNG ✴ CHANBAEK | SÓI DỮ NÊN ĂN THỊT HỒ LY. On-Going
10.568 lần đọc truyện 1.627 bình chọn pongcaingotngao
Đọc truyện Ái Hậu Dư Sinh (Yêu Hết Quãng Đời Còn Lại) On-Going
574.979 lần đọc truyện 22.185 bình chọn evelyn0110