Đọc Truyện Đọc truyện theo thể loại Đọc truyện hay nhất tuần
Đọc truyện CHANBAEK || THẦY (HOÀN) On-Going
381.703 lần đọc truyện 26.517 bình chọn pongcaingotngao
Đọc truyện PÔNG ♥ CHANBAEK || ĐỢI EM (HOÀN) On-Going
227.779 lần đọc truyện 16.515 bình chọn pongcaingotngao
Đọc truyện PÔNG ♥ CHANBAEK || THỜI GIAN ĐỂ YÊU. On-Going
93.669 lần đọc truyện 9.788 bình chọn pongcaingotngao
Đọc truyện PÔNG ♥ CHANBAEK | NGÀY ANH TÌM THẤY EM (HOÀN) On-Going
9.231 lần đọc truyện 1.084 bình chọn pongcaingotngao
Đọc truyện [PÔNG] ❤ CHANBAEK || CẤM HÔN (TẠM NGƯNG) On-Going
29.856 lần đọc truyện 3.851 bình chọn pongcaingotngao
Đọc truyện PÔNG ♥ CHANBAEK || GIAN TÌNH (HOÀN) On-Going
147.889 lần đọc truyện 15.113 bình chọn pongcaingotngao
Đọc truyện [PÔNG] ♥ CHANBAEK/18+ | TRỢ LÝ BYUN  On-Going
104.975 lần đọc truyện 6.194 bình chọn pongcaingotngao
Đọc truyện PÔNG ♥ CHANBAEK | BÊN KIA BÓNG ĐÊM (Hoàn) On-Going
8.570 lần đọc truyện 1.214 bình chọn pongcaingotngao
Đọc truyện [PÔNG] ❣ [CHANBAEK/ SHORTFIC] SÓI DỮ NÊN ĂN THỊT HỒ LY. On-Going
5.497 lần đọc truyện 1.056 bình chọn pongcaingotngao
Đọc truyện Ái Hậu Dư Sinh (Yêu Hết Quãng Đời Còn Lại) On-Going
501.436 lần đọc truyện 19.566 bình chọn evelyn0110