Đọc Truyện Đọc truyện theo thể loại Đọc truyện hay nhất tuần
Đọc truyện Cảm giác em ẩm ướt (18+) On-Going
598.396 lần đọc truyện 6.573 bình chọn nhunhu428
Đọc truyện Ác Nam Hấp Dẫn ( 18+ ) On-Going
89.540 lần đọc truyện 1.073 bình chọn nhunhu428
Đọc truyện Bộ tứ Cặp đôi hoàn hảo On-Going
2.219 lần đọc truyện 99 bình chọn TrangXu428
Đọc truyện Nấm Lùn Tự Truyện On-Going
52 lần đọc truyện 4 bình chọn UynThu429
Đọc truyện [KnB] Kuroko và câu chuyện cổ tích. On-Going
46 lần đọc truyện 4 bình chọn SuongThu420
Đọc truyện tình tay 3 On-Going
73 lần đọc truyện 6 bình chọn TrinhThu425