Đọc Truyện Đọc truyện theo thể loại Đọc truyện hay nhất tuần
Đọc truyện hình kí tự On-Going
66 lần đọc truyện 4 bình chọn jimin95linev
Đọc truyện Ảnh Vocaloid On-Going
4.356 lần đọc truyện 232 bình chọn jimin95linev
Đọc truyện ?(VMin) em mãi thuộc về anh? On-Going
47.680 lần đọc truyện 3.714 bình chọn _HuongMan95_
Đọc truyện [Tạm Drop] Can đảm yêu anh, có được không? [Vmin] On-Going
269 lần đọc truyện 29 bình chọn TaetoMin95
Đọc truyện [Shortfic] <VMIN> Tớ Ở Đây Đợi Cậu On-Going
18 lần đọc truyện 0 bình chọn TaetoMin95
Đọc truyện (VMin) Tiểu Thụ Của Tôi Là Thẳng Nam On-Going
4.904 lần đọc truyện 505 bình chọn HuongMan95