Đọc Truyện Đọc truyện theo thể loại Đọc truyện hay nhất tuần
Đọc truyện CaichetcuanguoiTayTang On-Going
139 lần đọc truyện 1 bình chọn minhtam90
Đọc truyện quysoncanhsach On-Going
62 lần đọc truyện 0 bình chọn minhtam90
Đọc truyện kinh tứ niệm xứ On-Going
128 lần đọc truyện 0 bình chọn minhtam90
Đọc truyện 214 bộ chữ Hán On-Going
437 lần đọc truyện 6 bình chọn minhtam90
Đọc truyện Tam Thiên Tự On-Going
779 lần đọc truyện 4 bình chọn minhtam90
Đọc truyện Vui học Tiếng Anh On-Going
287 lần đọc truyện 0 bình chọn minhtam90
Đọc truyện kinhHiềnNhân On-Going
103 lần đọc truyện 1 bình chọn minhtam90
Đọc truyện CỔ HUẤN On-Going
566 lần đọc truyện 1 bình chọn minhtam90
Đọc truyện 214 bộ chữ Hán thơ On-Going
3.664 lần đọc truyện 3 bình chọn minhtam90
Đọc truyện kinh nghiệm học tiếng anh On-Going
216 lần đọc truyện 0 bình chọn minhtam90
Đọc truyện according to the buddha's teachings On-Going
50 lần đọc truyện 0 bình chọn minhtam90
Đọc truyện ĐẠI BÁT NIẾT BÀN KINH TRỰC CHỈ ĐỀ CƯƠNG On-Going
140 lần đọc truyện 0 bình chọn minhtam90
Đọc truyện |VKook| (Threeshot) Em yêu anh! Anh yêu ai? On-Going
9.420 lần đọc truyện 943 bình chọn _leeminhtam99
Đọc truyện |VKook| (Shortfic) Cho tới khi em đến! On-Going
1.380 lần đọc truyện 196 bình chọn _leeminhtam99
Đọc truyện |VKook| (Longfic) Luật sư xin đừng cãi em! On-Going
16.824 lần đọc truyện 1.957 bình chọn _leeminhtam99