Đọc Truyện Đọc truyện theo thể loại Đọc truyện hay nhất tuần
Đọc truyện [Chuyển ver/ AllBaek][Exo] Này Osin! Em Là Của Chúng Tôi On-Going
26.334 lần đọc truyện 2.795 bình chọn mikisatoh
Đọc truyện [ Chuyển ver/ AllMon] Vợ à...anh xin lỗi On-Going
8.649 lần đọc truyện 787 bình chọn mikisatoh
Đọc truyện [ Chuyển ver/ JinMon] [H] Bạn Thân Hay Người Yêu? On-Going
4.055 lần đọc truyện 346 bình chọn mikisatoh
Đọc truyện [ Chuyển Ver/  Shotfic- Đoản] BTS On-Going
2.852 lần đọc truyện 158 bình chọn mikisatoh
Đọc truyện [Chuyển ver/ JinMon] Thiên Đường Nơi Em On-Going
467 lần đọc truyện 88 bình chọn mikisatoh
Đọc truyện [ Shortfic] [ Chuyển ver/ OngNiel] Buông On-Going
564 lần đọc truyện 39 bình chọn mikisatoh
Đọc truyện Cô chủ kiêu ngạo MA - jeyul (yulsic) Full On-Going
45.525 lần đọc truyện 350 bình chọn satoh_misa
Đọc truyện longfic(SASUNARU) không tên On-Going
9.379 lần đọc truyện 532 bình chọn Satoh_kaze
Đọc truyện SCI mê án tập 3-8 On-Going
1.634 lần đọc truyện 1 bình chọn satohikaru
Đọc truyện dụ tội On-Going
5.991 lần đọc truyện 13 bình chọn satohikaru
Đọc truyện ẢNH ANIME On-Going
17.823 lần đọc truyện 720 bình chọn megumikat
Đọc truyện [Longfic][Trans] Pretense - Taeny  Yulsic (Chapter 50) End On-Going
269.237 lần đọc truyện 5.081 bình chọn satoh_misa
Đọc truyện [LONGFIC][TRANS] PREY - Taeny  Yulsic [Full] On-Going
71.433 lần đọc truyện 2.036 bình chọn satoh_misa
Đọc truyện [KHR 8059] THE PRECIOUS GIFT (long fic) On-Going
2.258 lần đọc truyện 269 bình chọn PhoenaNguyen