Đọc Truyện Đọc truyện theo thể loại Đọc truyện hay nhất tuần
Đọc truyện Mandarin Của Tôi - Mặc Bảo Phi Bảo On-Going
7.141 lần đọc truyện 113 bình chọn lyca2802
Đọc truyện Liên Hoa Lâu Tập 1 - Chu Tước On-Going
71.925 lần đọc truyện 1.105 bình chọn lyca2802
Đọc truyện Bước Tiếp Theo, Thiên Đường - Vân Diệp Du On-Going
12.841 lần đọc truyện 100 bình chọn lyca2802
Đọc truyện Liên Hoa Lâu Tập 2 - Huyền Vũ On-Going
34.299 lần đọc truyện 563 bình chọn lyca2802
Đọc truyện Liên Hoa Lâu Tập 3 - Thanh Long On-Going
32.706 lần đọc truyện 496 bình chọn lyca2802
Đọc truyện Liên Hoa Lâu Tập 4 - Bạch Hổ On-Going
28.085 lần đọc truyện 489 bình chọn lyca2802
Đọc truyện Cửu Dung Tập 1 - Hoài Châm Công Chúa On-Going
10.724 lần đọc truyện 91 bình chọn lyca2802
Đọc truyện Bẫy Văn Phòng - Thư Nghi On-Going
21.439 lần đọc truyện 288 bình chọn lyca2802
Đọc truyện Nghìn Năm - Thập Tứ Khuyết On-Going
19.721 lần đọc truyện 467 bình chọn lyca2802
Đọc truyện Hay Là Mình Sống Chung - Hồng Cửu On-Going
8.895 lần đọc truyện 199 bình chọn lyca2802
Đọc truyện Vĩnh An - Mặc Bảo Phi Bảo On-Going
18.088 lần đọc truyện 157 bình chọn lyca2802
Đọc truyện Cửu Dung Tập 2 - Hoài Châm Công Chúa On-Going
7.656 lần đọc truyện 62 bình chọn lyca2802
Đọc truyện Chỉ Là Chuyện Thường Tình - Tâm Văn On-Going
7.853 lần đọc truyện 101 bình chọn lyca2802
Đọc truyện Nhật Ký Gái Thô Lỗ - Tôi Là Tô Tố On-Going
12.432 lần đọc truyện 276 bình chọn lyca2802
Đọc truyện Đừng Buông Tay Em - Tuyết Tiểu Thiền On-Going
17.153 lần đọc truyện 257 bình chọn lyca2802