Đọc Truyện Đọc truyện theo thể loại Đọc truyện hay nhất tuần
Đọc truyện Mr.beta, em là của tôi On-Going
73.099 lần đọc truyện 4.422 bình chọn khunglongxanh1997
Đọc truyện Tiểu Lang On-Going
401 lần đọc truyện 57 bình chọn khunglongxanh1997
Đọc truyện Đoản đam mỹ tổng hợp On-Going
1.058 lần đọc truyện 97 bình chọn khunglongxanh1997
Đọc truyện Vân Vũ On-Going
109 lần đọc truyện 8 bình chọn khunglongxanh1997
Đọc truyện Khuya vắng Sài Gòn On-Going
81 lần đọc truyện 7 bình chọn congthanh1997
Đọc truyện Đi qua ngày nắng!!! On-Going
10 lần đọc truyện 0 bình chọn Lqmanh1997