Đọc Truyện Đọc truyện theo thể loại Đọc truyện hay nhất tuần
Đọc truyện [IMAGINE][TWOSHOT] SeokJin_Người Yêu Tôi On-Going
21 lần đọc truyện 6 bình chọn jessicajarrell2811
Đọc truyện [Imagine][TwoShot] Jimin_Cá tháng tư On-Going
35 lần đọc truyện 8 bình chọn jessicajarrell2811
Đọc truyện 【学习中文】HỌC TIẾNG TRUNG On-Going
6.921 lần đọc truyện 523 bình chọn tonganh0921
Đọc truyện [ĐM] Tổng Giám Đốc, Người Ta Lại Chạy Mất Rồi - Kil On-Going
33.890 lần đọc truyện 1.972 bình chọn kil2811
Đọc truyện Nhàn On-Going
106 lần đọc truyện 0 bình chọn soul2811
Đọc truyện moh On-Going
93 lần đọc truyện 0 bình chọn soul2811
Đọc truyện bl On-Going
626 lần đọc truyện 4 bình chọn soul2811
Đọc truyện 1017 On-Going
274 lần đọc truyện 0 bình chọn soul2811
Đọc truyện nguyên On-Going
116 lần đọc truyện 0 bình chọn soul2811
Đọc truyện chốn xưa On-Going
92 lần đọc truyện 0 bình chọn soul2811
Đọc truyện Chốn cũ YunJae On-Going
566 lần đọc truyện 4 bình chọn soul2811
Đọc truyện lucky lyrics On-Going
23 lần đọc truyện 0 bình chọn soul2811
Đọc truyện enticement yunjae On-Going
650 lần đọc truyện 1 bình chọn soul2811