Đọc Truyện Đọc truyện theo thể loại Đọc truyện hay nhất tuần
Đọc truyện twoshot | myg | Chuyện cũ On-Going
584 lần đọc truyện 49 bình chọn jessicajarrell2811
Đọc truyện oneshot | kth | Hối Hận On-Going
627 lần đọc truyện 52 bình chọn jessicajarrell2811
Đọc truyện twoshot | jhs | Luỵ Tình On-Going
648 lần đọc truyện 62 bình chọn jessicajarrell2811
Đọc truyện twoshot | ksj | Người Yêu Tôi On-Going
471 lần đọc truyện 56 bình chọn jessicajarrell2811
Đọc truyện twoshot | pjm | Cá tháng tư On-Going
773 lần đọc truyện 72 bình chọn jessicajarrell2811
Đọc truyện Creepypasta family On-Going
3 lần đọc truyện 0 bình chọn babydoll28102002
Đọc truyện Creepypasta family On-Going
9 lần đọc truyện 0 bình chọn babydoll28102002
Đọc truyện [ĐM] Tổng Giám Đốc, Người Ta Lại Chạy Mất Rồi - Kil On-Going
60.889 lần đọc truyện 3.119 bình chọn kil2811
Đọc truyện Nhàn On-Going
124 lần đọc truyện 0 bình chọn soul2811
Đọc truyện moh On-Going
93 lần đọc truyện 0 bình chọn soul2811
Đọc truyện 1017 On-Going
274 lần đọc truyện 0 bình chọn soul2811
Đọc truyện Sữa đậu nành và bánh quẩy On-Going
23 lần đọc truyện 6 bình chọn chanyeol2811
Đọc truyện nguyên On-Going
116 lần đọc truyện 0 bình chọn soul2811
Đọc truyện chốn xưa On-Going
92 lần đọc truyện 0 bình chọn soul2811