Đọc Truyện Đọc truyện theo thể loại Đọc truyện hay nhất tuần
Đọc truyện •P.1•FULL•Ép Yêu 100 Ngày• On-Going
208.702 lần đọc truyện 5.418 bình chọn jessicajarrell2811
Đọc truyện •P.2•Ép Yêu 100 Ngày• On-Going
32.547 lần đọc truyện 1.732 bình chọn jessicajarrell2811
Đọc truyện BTS | IMAGINE | Fall In Love! On-Going
78.445 lần đọc truyện 6.594 bình chọn jessicajarrell2811
Đọc truyện [IMAGINE][TWOSHOT] JungKook_My Little Love On-Going
274 lần đọc truyện 30 bình chọn jessicajarrell2811
Đọc truyện [ĐoảnVăn]Đến Lượt Anh Yêu Em On-Going
358 lần đọc truyện 41 bình chọn jessicajarrell2811
Đọc truyện [SHORTFIC][FULL] NHẬT KÍ ĐƠN PHƯƠNG On-Going
385 lần đọc truyện 66 bình chọn jessicajarrell2811
Đọc truyện [Q&A]Cappuchino | Triết Lý Cá Cu Nương On-Going
589 lần đọc truyện 59 bình chọn jessicajarrell2811
Đọc truyện Xuyên Không Làm Quý Phi On-Going
3.745 lần đọc truyện 189 bình chọn jessicajarrell2811
Đọc truyện [ĐoảnVăn][Dammei] Viên Kẹo Của Ác Ma On-Going
130 lần đọc truyện 31 bình chọn jessicajarrell2811
Đọc truyện BTS VÀ 1001 LÍ DO ĐỘI QUẦN =))) On-Going
7.577 lần đọc truyện 744 bình chọn jessicajarrell2811
Đọc truyện MAKE LOVE__Hậu Bối | kth On-Going
627 lần đọc truyện 88 bình chọn jessicajarrell2811
Đọc truyện [Đoản văn] Người Yêu Của Người Yêu Cũ On-Going
80 lần đọc truyện 6 bình chọn jessicajarrell2811
Đọc truyện [TWOSHOT] HOSEOK_Luỵ Tình On-Going
176 lần đọc truyện 16 bình chọn jessicajarrell2811
Đọc truyện [IMAGINE][TWOSHOT] YOONGI_Chuyện cũ On-Going
177 lần đọc truyện 12 bình chọn jessicajarrell2811