Đọc Truyện Đọc truyện theo thể loại Đọc truyện hay nhất tuần
Đọc truyện Võng du chi Siêu Cấp Vú Em full On-Going
5.758 lần đọc truyện 20 bình chọn jbkyoreil
Đọc truyện Cao sơn mục trường END On-Going
4.278 lần đọc truyện 21 bình chọn jbkyoreil
Đọc truyện Bát quái lô dã phong cuồng full On-Going
3.111 lần đọc truyện 14 bình chọn jbkyoreil
Đọc truyện Bá đế ma dục full On-Going
5.702 lần đọc truyện 15 bình chọn jbkyoreil
Đọc truyện Siêu cấp linh khí FULL On-Going
6.053 lần đọc truyện 21 bình chọn jbkyoreil
Đọc truyện Mỹ Nữ Toàn Thu Chi Phong Lưu Tu Chân FULL On-Going
1.933 lần đọc truyện 3 bình chọn jbkyoreil
Đọc truyện Tiêu dao thần y end On-Going
1.727 lần đọc truyện 7 bình chọn jbkyoreil
Đọc truyện Sống lại mang cái Thần không gian On-Going
3.339 lần đọc truyện 14 bình chọn jbkyoreil
Đọc truyện siêu cấp ngọc tiền hệ thống On-Going
9.894 lần đọc truyện 46 bình chọn jbkyoreil
Đọc truyện Đào bảo Vương On-Going
3.634 lần đọc truyện 16 bình chọn jbkyoreil
Đọc truyện Trọng sinh khắp nơi hoàng kim full On-Going
3.736 lần đọc truyện 21 bình chọn jbkyoreil
Đọc truyện Ngu nhạc thiên FULL On-Going
5.202 lần đọc truyện 25 bình chọn jbkyoreil
Đọc truyện tùy thân không gian full On-Going
11.384 lần đọc truyện 86 bình chọn jbkyoreil
Đọc truyện Bá thiên Thiếu soái end On-Going
3.481 lần đọc truyện 6 bình chọn jbkyoreil
Đọc truyện Trọng Sinh Chi Tuyệt Thế Thiên Kiêu On-Going
10.187 lần đọc truyện 46 bình chọn jbkyoreil