Đọc Truyện Đọc truyện theo thể loại Đọc truyện hay nhất tuần
Đọc truyện Bá đế ma dục full On-Going
5.918 lần đọc truyện 16 bình chọn jbkyoreil
Đọc truyện Võng du chi Siêu Cấp Vú Em full On-Going
5.809 lần đọc truyện 20 bình chọn jbkyoreil
Đọc truyện Cao sơn mục trường END On-Going
4.415 lần đọc truyện 22 bình chọn jbkyoreil
Đọc truyện Bát quái lô dã phong cuồng full On-Going
3.175 lần đọc truyện 14 bình chọn jbkyoreil
Đọc truyện Mỹ Nữ Toàn Thu Chi Phong Lưu Tu Chân FULL On-Going
1.951 lần đọc truyện 3 bình chọn jbkyoreil
Đọc truyện Bá thiên Thiếu soái end On-Going
3.495 lần đọc truyện 6 bình chọn jbkyoreil
Đọc truyện Tiêu dao thần y end On-Going
1.732 lần đọc truyện 7 bình chọn jbkyoreil
Đọc truyện Giản Bảo On-Going
6.592 lần đọc truyện 38 bình chọn jbkyoreil
Đọc truyện Sống lại mang cái Thần không gian On-Going
3.369 lần đọc truyện 14 bình chọn jbkyoreil
Đọc truyện Đào bảo Vương On-Going
3.773 lần đọc truyện 18 bình chọn jbkyoreil
Đọc truyện Trọng sinh khắp nơi hoàng kim full On-Going
3.914 lần đọc truyện 21 bình chọn jbkyoreil
Đọc truyện Trọng Sinh Chi Tuyệt Thế Thiên Kiêu On-Going
10.294 lần đọc truyện 46 bình chọn jbkyoreil
Đọc truyện tùy thân không gian full On-Going
11.733 lần đọc truyện 88 bình chọn jbkyoreil
Đọc truyện siêu cấp ngọc tiền hệ thống On-Going
9.939 lần đọc truyện 46 bình chọn jbkyoreil
Đọc truyện Siêu cấp linh khí FULL On-Going
6.223 lần đọc truyện 22 bình chọn jbkyoreil