Đọc Truyện Đọc truyện theo thể loại Đọc truyện hay nhất tuần
Đọc truyện Bá đế ma dục full On-Going
6.083 lần đọc truyện 16 bình chọn jbkyoreil
Đọc truyện Siêu cấp linh khí FULL On-Going
6.364 lần đọc truyện 23 bình chọn jbkyoreil
Đọc truyện Võng du chi Siêu Cấp Vú Em full On-Going
5.856 lần đọc truyện 20 bình chọn jbkyoreil
Đọc truyện Bát quái lô dã phong cuồng full On-Going
3.211 lần đọc truyện 14 bình chọn jbkyoreil
Đọc truyện Cao sơn mục trường END On-Going
4.454 lần đọc truyện 22 bình chọn jbkyoreil
Đọc truyện Tiêu dao thần y end On-Going
1.743 lần đọc truyện 7 bình chọn jbkyoreil
Đọc truyện Bá thiên Thiếu soái end On-Going
3.499 lần đọc truyện 6 bình chọn jbkyoreil
Đọc truyện Giản Bảo On-Going
7.255 lần đọc truyện 39 bình chọn jbkyoreil
Đọc truyện Mỹ Nữ Toàn Thu Chi Phong Lưu Tu Chân FULL On-Going
1.971 lần đọc truyện 4 bình chọn jbkyoreil
Đọc truyện tùy thân không gian full On-Going
12.676 lần đọc truyện 91 bình chọn jbkyoreil
Đọc truyện Đào bảo Vương On-Going
3.955 lần đọc truyện 22 bình chọn jbkyoreil
Đọc truyện Trọng sinh khắp nơi hoàng kim full On-Going
4.102 lần đọc truyện 23 bình chọn jbkyoreil
Đọc truyện kim cương Vương On-Going
2.971 lần đọc truyện 17 bình chọn jbkyoreil
Đọc truyện Vua Phỉ Thúy On-Going
4.122 lần đọc truyện 22 bình chọn jbkyoreil
Đọc truyện Trọng Sinh Chi Tuyệt Thế Thiên Kiêu On-Going
10.420 lần đọc truyện 47 bình chọn jbkyoreil