Đọc Truyện Đọc truyện theo thể loại Đọc truyện hay nhất tuần
Đọc truyện BTS imagines On-Going
50.054 lần đọc truyện 4.124 bình chọn yoongsdaddy-
Đọc truyện BANGTAN IMAGINES On-Going
59.263 lần đọc truyện 3.751 bình chọn minyeon2111
Đọc truyện [ BTS ] [ Imagines Girl ] On-Going
35.010 lần đọc truyện 2.753 bình chọn JinJoung_2k4
Đọc truyện BTS Texts and Imagines On-Going
17.000 lần đọc truyện 1.159 bình chọn dathienn
Đọc truyện BTS imagines❤️➿❤️ On-Going
520 lần đọc truyện 37 bình chọn kookneul24030109
Đọc truyện BTS Imagines On-Going
124 lần đọc truyện 2 bình chọn --KimHaeRin--
Đọc truyện Imagines - BTS On-Going
4.586 lần đọc truyện 251 bình chọn baomee
Đọc truyện Imagines | BTS On-Going
125 lần đọc truyện 13 bình chọn RyeoJeongEun
Đọc truyện JungKook Imagines On-Going
31.426 lần đọc truyện 2.420 bình chọn yoongsdaddy-
Đọc truyện « trans » bangtan imagines [REQUEST CLOSE] On-Going
68.036 lần đọc truyện 5.394 bình chọn matcha-milky
Đọc truyện Imagines & Texts[BTS] On-Going
735 lần đọc truyện 104 bình chọn saltyjeon_
Đọc truyện Foolish 4 Imagines On-Going
17.019 lần đọc truyện 243 bình chọn Theresa_Nguyen24
Đọc truyện my boyfriend(s)|BTS imagines On-Going
151 lần đọc truyện 6 bình chọn _Hyunri_
Đọc truyện EXO imagines || v-trans (1) On-Going
106 lần đọc truyện 7 bình chọn CalmLyn__
Đọc truyện AGUSTD IMAGINES On-Going
319 lần đọc truyện 32 bình chọn minyeon2111