Đọc Truyện Đọc truyện theo thể loại Đọc truyện hay nhất tuần
Đọc truyện BTS imagines On-Going
25.423 lần đọc truyện 2.098 bình chọn yoongs_heaven
Đọc truyện BANGTAN IMAGINES On-Going
45.023 lần đọc truyện 2.905 bình chọn minyeon0903
Đọc truyện [ BTS ] [ Imagines Girl ] On-Going
24.074 lần đọc truyện 1.869 bình chọn JinJoung_2k4
Đọc truyện BTS Texts and Imagines On-Going
13.493 lần đọc truyện 972 bình chọn dathienn
Đọc truyện Imagines | BTS On-Going
71 lần đọc truyện 9 bình chọn RyeoJeongEun
Đọc truyện BTS imagines❤️➿❤️ On-Going
160 lần đọc truyện 15 bình chọn jeonjungkook243
Đọc truyện « trans » bangtan imagines [REQUEST CLOSE] On-Going
59.889 lần đọc truyện 4.856 bình chọn matcha-milky
Đọc truyện my boyfriend(s)|BTS imagines On-Going
85 lần đọc truyện 5 bình chọn _Hyunri_
Đọc truyện Imagines & Texts[BTS] On-Going
279 lần đọc truyện 53 bình chọn saltyjeon_
Đọc truyện Foolish 4 Imagines On-Going
16.988 lần đọc truyện 243 bình chọn Theresa_Nguyen24
Đọc truyện JungKook Imagines On-Going
7.147 lần đọc truyện 439 bình chọn yoongs_heaven
Đọc truyện AGUSTD IMAGINES On-Going
114 lần đọc truyện 11 bình chọn minyeon0903
Đọc truyện BTS Imagines On-Going
55 lần đọc truyện 1 bình chọn --KimHaeRin--
Đọc truyện EXO imagines || v-trans (1) On-Going
67 lần đọc truyện 7 bình chọn CalmLyn__
Đọc truyện One Direction Imagines [Vietnamese] On-Going
1.462 lần đọc truyện 32 bình chọn christlune