Đọc Truyện Đọc truyện theo thể loại Đọc truyện hay nhất tuần
Đọc truyện Tịch thiếu phúc hắc bá sủng vợ - Nhất Dạ Chi Linh On-Going
223.355 lần đọc truyện 6.726 bình chọn huyenntrangg28
Đọc truyện Trời Đất Tác Thành - Tang Giới On-Going
86.847 lần đọc truyện 1.674 bình chọn huyenntrangg28
Đọc truyện Trọng sinh chi ngốc phu quân - Phượng Vân On-Going
53.449 lần đọc truyện 2.524 bình chọn huyenntrangg28
Đọc truyện Điên cuồng độc chiếm - Hiểu Phượng Linh Nhi On-Going
53.677 lần đọc truyện 1.368 bình chọn huyenntrangg28
Đọc truyện Trời sáng rồi! Nói tạm biệt - Đản Đản 1113 On-Going
28.855 lần đọc truyện 436 bình chọn huyenntrangg28
Đọc truyện Cứu vớt hoàng tử biến đen - Bản Lật Tử On-Going
23.119 lần đọc truyện 986 bình chọn huyenntrangg28
Đọc truyện Sổ tay nuôi dưỡng công công - Hồ Thập Tam On-Going
32.681 lần đọc truyện 1.032 bình chọn huyenntrangg28
Đọc truyện Ảnh Vệ Xuyên Không - Bản Sắc On-Going
25.850 lần đọc truyện 814 bình chọn huyenntrangg28
Đọc truyện Khí người cũ, đón người mới - Gia Điệp Mạn On-Going
10.925 lần đọc truyện 159 bình chọn huyenntrangg28
Đọc truyện Bên Hứa tiên sinh đã nhiều năm - Cốc Cốc On-Going
11.618 lần đọc truyện 305 bình chọn huyenntrangg28
Đọc truyện Kim chủ, bị lừa rồi - Nhất Độ Quân Hoa On-Going
6.764 lần đọc truyện 112 bình chọn huyenntrangg28
Đọc truyện Đại thần manh động  - Niếp Kiển Tù Đoàn On-Going
3.198 lần đọc truyện 224 bình chọn huyenntrangg28
Đọc truyện Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương On-Going
51.863 lần đọc truyện 1.253 bình chọn huyenntrangg28