Đọc Truyện Đọc truyện theo thể loại Đọc truyện hay nhất tuần
Đọc truyện Tịch thiếu phúc hắc bá sủng vợ - Nhất Dạ Chi Linh On-Going
178.599 lần đọc truyện 6.072 bình chọn huyenntrangg28
Đọc truyện Trời Đất Tác Thành - Tang Giới On-Going
56.947 lần đọc truyện 1.326 bình chọn huyenntrangg28
Đọc truyện Điên cuồng độc chiếm - Hiểu Phượng Linh Nhi On-Going
38.301 lần đọc truyện 1.102 bình chọn huyenntrangg28
Đọc truyện Trọng sinh chi ngốc phu quân - Phượng Vân On-Going
27.440 lần đọc truyện 1.358 bình chọn huyenntrangg28
Đọc truyện Trời sáng rồi! Nói tạm biệt - Đản Đản 1113 On-Going
19.769 lần đọc truyện 210 bình chọn huyenntrangg28
Đọc truyện Cứu vớt hoàng tử biến đen - Bản Lật Tử On-Going
11.930 lần đọc truyện 456 bình chọn huyenntrangg28
Đọc truyện Sổ tay nuôi dưỡng công công - Hồ Thập Tam On-Going
14.249 lần đọc truyện 465 bình chọn huyenntrangg28
Đọc truyện Ảnh Vệ Xuyên Không - Bản Sắc On-Going
14.109 lần đọc truyện 556 bình chọn huyenntrangg28
Đọc truyện Khí người cũ, đón người mới - Gia Điệp Mạn On-Going
4.837 lần đọc truyện 117 bình chọn huyenntrangg28
Đọc truyện Kim chủ, bị lừa rồi - Nhất Độ Quân Hoa On-Going
2.327 lần đọc truyện 49 bình chọn huyenntrangg28
Đọc truyện Đại thần manh động  - Niếp Kiển Tù Đoàn On-Going
2.089 lần đọc truyện 223 bình chọn huyenntrangg28
Đọc truyện Bên Hứa tiên sinh đã nhiều năm - Cốc Cốc On-Going
2.291 lần đọc truyện 68 bình chọn huyenntrangg28
Đọc truyện Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương On-Going
37.464 lần đọc truyện 1.053 bình chọn huyenntrangg28