Đọc Truyện Đọc truyện theo thể loại Đọc truyện hay nhất tuần
Đọc truyện |JUNGKOOK| IMAGINE| BOYFRIEND On-Going
274.757 lần đọc truyện 24.361 bình chọn gureumine356
Đọc truyện [ SHORTFIC - IMAGINE ] TAEHYUNG || You ( = i) √ On-Going
5.772 lần đọc truyện 416 bình chọn gureumine356
Đọc truyện [IMAGINE || BTS] V || The girl next class On-Going
17.540 lần đọc truyện 1.686 bình chọn gureumine356
Đọc truyện | Vampire! BTS | IMAGINE | BLOODMATE On-Going
2.880 lần đọc truyện 265 bình chọn gureumine356
Đọc truyện | • produce 101ss2 • imagine • | boyfriend squad On-Going
5.883 lần đọc truyện 550 bình chọn gureumine356
Đọc truyện | JUNGKOOK IMAGINE | Thích bạn học giỏi thì thế nào On-Going
7.816 lần đọc truyện 710 bình chọn gureumine356
Đọc truyện BTS SUGA √ you, me and her √ On-Going
720 lần đọc truyện 75 bình chọn gureumine356
Đọc truyện [TAEHYUNG IMAGINE | ONESHOT ] Then there's nothing left On-Going
335 lần đọc truyện 47 bình chọn gureumine356
Đọc truyện [IMAGINE] Những Ngày Như Thế... On-Going
399 lần đọc truyện 44 bình chọn gureumine356
Đọc truyện [IMA] [ iKON] Apology On-Going
569 lần đọc truyện 52 bình chọn gureumine356
Đọc truyện [Longfic - T] Nothing Like You - Orange Marmalade On-Going
496 lần đọc truyện 8 bình chọn gureumine356
Đọc truyện [BTS IMAGINE] [Jungkook] [SE] I love you On-Going
727 lần đọc truyện 42 bình chọn gureumine356
Đọc truyện [Oneshort] [Seventeen - Gyuhao] Khi Kim Mingyu ghen On-Going
2.315 lần đọc truyện 133 bình chọn gureumine356
Đọc truyện [BTS IMAGINE - SHORTFIC ] TAEHYUNG || Some On-Going
202 lần đọc truyện 26 bình chọn gureumine356
Đọc truyện [Đoản văn] Some is true On-Going
85 lần đọc truyện 2 bình chọn gureumine356