Đọc Truyện Đọc truyện theo thể loại Đọc truyện hay nhất tuần
Đọc truyện |JUNGKOOK| IMAGINE| BOYFRIEND On-Going
313.766 lần đọc truyện 26.448 bình chọn gureumine356
Đọc truyện [ SHORTFIC - IMAGINE ] TAEHYUNG || You ( = i) √ On-Going
8.060 lần đọc truyện 563 bình chọn gureumine356
Đọc truyện | JIMIN | IMAGINE - shortfic | from me to you ✅ On-Going
354 lần đọc truyện 36 bình chọn gureumine356
Đọc truyện | Vampire! BTS | IMAGINE | BLOODMATE On-Going
3.535 lần đọc truyện 289 bình chọn gureumine356
Đọc truyện [IMAGINE || BTS] V || The girl next class ✅ On-Going
21.121 lần đọc truyện 1.913 bình chọn gureumine356
Đọc truyện | JUNGKOOK IMAGINE | Thích bạn học giỏi thì thế nào On-Going
9.677 lần đọc truyện 855 bình chọn gureumine356
Đọc truyện | • produce 101ss2 • imagine • | boyfriend squad On-Going
7.408 lần đọc truyện 668 bình chọn gureumine356
Đọc truyện BTS SUGA √ you, me and her √ On-Going
935 lần đọc truyện 86 bình chọn gureumine356
Đọc truyện [TAEHYUNG IMAGINE | ONESHOT ] Then there's nothing left✅ On-Going
565 lần đọc truyện 60 bình chọn gureumine356
Đọc truyện [IMAGINE] Những Ngày Như Thế... On-Going
452 lần đọc truyện 48 bình chọn gureumine356
Đọc truyện [IMA] [ iKON] Apology On-Going
587 lần đọc truyện 52 bình chọn gureumine356
Đọc truyện [Longfic - T] Nothing Like You - Orange Marmalade On-Going
501 lần đọc truyện 8 bình chọn gureumine356
Đọc truyện [Oneshort] [Seventeen - Gyuhao] Khi Kim Mingyu ghen On-Going
2.365 lần đọc truyện 135 bình chọn gureumine356
Đọc truyện [BTS IMAGINE] [Jungkook] [SE] I love you On-Going
891 lần đọc truyện 43 bình chọn gureumine356
Đọc truyện my angel On-Going
33 lần đọc truyện 9 bình chọn gureumine356