Đọc Truyện Đọc truyện theo thể loại Đọc truyện hay nhất tuần
Đọc truyện |JUNGKOOK| IMAGINE| BOYFRIEND On-Going
219.108 lần đọc truyện 20.462 bình chọn gureumine356
Đọc truyện [ SHORTFIC - IMAGINE ] TAEHYUNG || You ( = i) √ On-Going
3.206 lần đọc truyện 263 bình chọn gureumine356
Đọc truyện [IMAGINE || BTS] V || The girl next class On-Going
12.056 lần đọc truyện 1.288 bình chọn gureumine356
Đọc truyện | • produce 101ss2 • imagine • | boyfriend squad On-Going
3.712 lần đọc truyện 391 bình chọn gureumine356
Đọc truyện | Vampire! BTS | IMAGINE | BLOODMATE On-Going
1.745 lần đọc truyện 149 bình chọn gureumine356
Đọc truyện | JUNGKOOK IMAGINE | Thích bạn học giỏi thì thế nào On-Going
4.506 lần đọc truyện 440 bình chọn gureumine356
Đọc truyện BTS SUGA √ you, me and her √ On-Going
552 lần đọc truyện 65 bình chọn gureumine356
Đọc truyện [TAEHYUNG IMAGINE | ONESHOT ] Then there's nothing left On-Going
238 lần đọc truyện 34 bình chọn gureumine356
Đọc truyện [IMAGINE] Những Ngày Như Thế... On-Going
359 lần đọc truyện 41 bình chọn gureumine356
Đọc truyện [Longfic - T] Nothing Like You - Orange Marmalade On-Going
472 lần đọc truyện 8 bình chọn gureumine356
Đọc truyện [IMA] [ iKON] Apology On-Going
556 lần đọc truyện 52 bình chọn gureumine356
Đọc truyện [Oneshort] [Seventeen - Gyuhao] Khi Kim Mingyu ghen On-Going
2.243 lần đọc truyện 130 bình chọn gureumine356
Đọc truyện [BTS IMAGINE] [Jungkook] [SE] I love you On-Going
619 lần đọc truyện 35 bình chọn gureumine356
Đọc truyện [Đoản văn] Some is true On-Going
81 lần đọc truyện 2 bình chọn gureumine356
Đọc truyện [Oneshort] [SEVENTEEN - Gyuhao] Ra dáng nằm trên On-Going
559 lần đọc truyện 53 bình chọn gureumine356