Đọc Truyện Đọc truyện theo thể loại Đọc truyện hay nhất tuần
Đọc truyện [hunhan] Chuyện ngoại tình On-Going
1.436 lần đọc truyện 116 bình chọn exoluyen
Đọc truyện [Oneshort/chanbaek]💗Ghen💗 On-Going
364 lần đọc truyện 39 bình chọn exoluyen
Đọc truyện Sư đồ luyến On-Going
5.802 lần đọc truyện 196 bình chọn _Lala203_
Đọc truyện Chiến luyến tuyết On-Going
44.667 lần đọc truyện 71 bình chọn n_n_leo_sama
Đọc truyện Phản ứng hóa học [XiuChen] On-Going
6.644 lần đọc truyện 686 bình chọn VirgoEXOL
Đọc truyện Truyện Tranh:Hỷ Hỷ Quả ( Sư đồ luyến) On-Going
57.689 lần đọc truyện 779 bình chọn Rikaido
Đọc truyện [Longfic/Ngược luyến tàn tâm][Chanbaek] Bóng lưng anh... On-Going
20.303 lần đọc truyện 1.768 bình chọn exol_namnam
Đọc truyện [Longfic/ Ngược][Chanbaek] Đồng tính luyến ái On-Going
30.811 lần đọc truyện 2.317 bình chọn exol_namnam
Đọc truyện [Full] Sư Phụ Rất Sắc A On-Going
24.477 lần đọc truyện 869 bình chọn TaLaSimon
Đọc truyện Bách Luyện Thành Tiên On-Going
87.497 lần đọc truyện 201 bình chọn MaximilianIV
Đọc truyện [Threeshot] [ChanBaek] [H văn] Đêm tân hôn On-Going
61.401 lần đọc truyện 2.238 bình chọn bichthuyexol
Đọc truyện Luyện Kim Cuồng Triều full On-Going
92.674 lần đọc truyện 534 bình chọn pykarai
Đọc truyện Tiên Luyện Chi Lộ full On-Going
55.988 lần đọc truyện 201 bình chọn pykarai