Đọc Truyện Đọc truyện theo thể loại Đọc truyện hay nhất tuần
Đọc truyện [hunhan] Chuyện ngoại tình On-Going
804 lần đọc truyện 114 bình chọn exoluyen
Đọc truyện [Oneshort/chanbaek]💗Ghen💗 On-Going
312 lần đọc truyện 35 bình chọn exoluyen
Đọc truyện Sư đồ luyến On-Going
3.139 lần đọc truyện 117 bình chọn _TichNham_
Đọc truyện Chiến luyến tuyết On-Going
43.657 lần đọc truyện 67 bình chọn n_n_leo_sama
Đọc truyện Phản ứng hóa học [XiuChen] On-Going
6.301 lần đọc truyện 662 bình chọn VirgoEXOL
Đọc truyện Truyện Tranh:Hỷ Hỷ Quả ( Sư đồ luyến) On-Going
33.577 lần đọc truyện 405 bình chọn Rikaido
Đọc truyện [Longfic/ Ngược][Chanbaek] Đồng tính luyến ái On-Going
26.420 lần đọc truyện 2.072 bình chọn exol_namnam
Đọc truyện [Full] Sư Phụ Rất Sắc A On-Going
9.702 lần đọc truyện 430 bình chọn TaLaSimon
Đọc truyện Bách Luyện Thành Tiên On-Going
85.027 lần đọc truyện 197 bình chọn MaximilianIV
Đọc truyện [Threeshot] [ChanBaek] [H văn] Đêm tân hôn On-Going
59.438 lần đọc truyện 2.183 bình chọn bichthuyexol
Đọc truyện [Longfic/Ngược luyến tàn tâm][Chanbaek] Bóng lưng anh... On-Going
10.428 lần đọc truyện 1.109 bình chọn exol_namnam
Đọc truyện tận thế tiên luyện full On-Going
9.865 lần đọc truyện 45 bình chọn shelly_shiny
Đọc truyện Luyện Kim Cuồng Triều full On-Going
89.303 lần đọc truyện 524 bình chọn pykarai
Đọc truyện [ChanBaek] Apple On-Going
1.800 lần đọc truyện 251 bình chọn anhanhcbs0461