Đọc Truyện Đọc truyện theo thể loại Đọc truyện hay nhất tuần
Đọc truyện [EDIT/CHUYỂN VER][KRISTAO] Thầy Giáo Wu và Học Sinh Huang On-Going
24.832 lần đọc truyện 2.470 bình chọn duonganhnguyet
Đọc truyện [EDIT/Chuyển Ver][KRISTAO] Lễ Vật Của Tù Trưởng. On-Going
3.092 lần đọc truyện 254 bình chọn duonganhnguyet
Đọc truyện [KrisTao][Shortfic]Cây Vĩ Cầm Màu Máu On-Going
1.664 lần đọc truyện 178 bình chọn duonganhnguyet
Đọc truyện [Oneshot][XiuChen] Nhắm Mắt Lại, Hãy Nghĩ Về Anh. On-Going
160 lần đọc truyện 21 bình chọn duonganhnguyet
Đọc truyện [Oneshot][NC-17][CHANBAEK] Having Sex With A Doll. On-Going
2.205 lần đọc truyện 118 bình chọn duonganhnguyet
Đọc truyện [Oneshot][NC-25][MA+][KRISTAOLAY] Sexy XingTou. On-Going
1.589 lần đọc truyện 42 bình chọn duonganhnguyet
Đọc truyện [Oneshot][MA][EXO] Truth Or Dare? On-Going
4.213 lần đọc truyện 165 bình chọn duonganhnguyet
Đọc truyện [Oneshot][NC-17][ChanBaek] Sự Trừng Phạt Của Chủ Nhân On-Going
1.392 lần đọc truyện 69 bình chọn duonganhnguyet
Đọc truyện Trạm Trung Chuyển Tử Vong On-Going
23.008 lần đọc truyện 588 bình chọn mjnhnguyet
Đọc truyện [BH] Ngự tỷ bá ái chỉ bảo dưỡng On-Going
2.814 lần đọc truyện 24 bình chọn BacCungMinhNguyet
Đọc truyện Vạn Dặm Tìm Chồng - Minh Nguyệt Thính Phong On-Going
214.239 lần đọc truyện 3.182 bình chọn ThanhNguyen894
Đọc truyện Phụ mã nan đương gl On-Going
782 lần đọc truyện 6 bình chọn BacCungMinhNguyet
Đọc truyện Tục ngữ Hán Việt On-Going
364 lần đọc truyện 7 bình chọn VanLanhNguyet
Đọc truyện [BH] Tổng tài thị cảnh lục On-Going
1.228 lần đọc truyện 3 bình chọn BacCungMinhNguyet