Đọc Truyện Đọc truyện theo thể loại Đọc truyện hay nhất tuần
Đọc truyện Trọng sinh chi bỏ nữ ngạo thế (NP) - Tử Vũ Y Y On-Going
23.463 lần đọc truyện 281 bình chọn doanmoc19
Đọc truyện Vô tâm bỏ phi hoa đào nhiều (NP) - Ám Hương Ảnh Di On-Going
14.012 lần đọc truyện 140 bình chọn doanmoc19
Đọc truyện Đặc công nữ hoàng đào hoa nhiều (NP) - Phi Sắc Chanh On-Going
9.304 lần đọc truyện 123 bình chọn doanmoc19
Đọc truyện Thú sủng tà phi chi yêu nghiệt phong lưu (NP) - Nãi Nãi On-Going
18.280 lần đọc truyện 159 bình chọn doanmoc19
Đọc truyện Mị y đại tiểu thư (NP) - Quyến Rũ Tiểu Đào On-Going
11.397 lần đọc truyện 112 bình chọn doanmoc19
Đọc truyện Trùng Sinh Diệp Mẫn On-Going
561 lần đọc truyện 83 bình chọn MaiNgoc1997
Đọc truyện tienmoc194-250 On-Going
430 lần đọc truyện 0 bình chọn hoanglongce