Đọc Truyện Đọc truyện theo thể loại Đọc truyện hay nhất tuần
Đọc truyện [BTS x BLACKPINK] [Jimin x Rosé] RẮC RỐI ĐÁNG YÊU On-Going
22.015 lần đọc truyện 2.112 bình chọn danthanh941
Đọc truyện [BTS x BLACKPINK] [Jimin x Rosé] EM NHỚ ANH!! On-Going
95.208 lần đọc truyện 7.155 bình chọn danthanh941
Đọc truyện [BTS x BLACKPINK] [Jin x Jisoo] TỰA VÀO CƠN GIÓ On-Going
12.791 lần đọc truyện 1.308 bình chọn danthanh941
Đọc truyện [BTS x BLACKPINK] [Jungkook x Lisa ] HAI CHÀNG TRÚC MÃ On-Going
132.288 lần đọc truyện 7.888 bình chọn danthanh941
Đọc truyện [BTS x BLACKPINK] CHATROOM On-Going
15.664 lần đọc truyện 1.748 bình chọn danthanh941
Đọc truyện [BTS x BLACKPINK] [Jungkook x Lisa] INSTAGRAM On-Going
70.122 lần đọc truyện 10.186 bình chọn danthanh941
Đọc truyện [BTS x BLACKPINK] [Jungkook x Rosé] TRỞ VỀ TUỔI 18 On-Going
9.039 lần đọc truyện 925 bình chọn danthanh941
Đọc truyện [BTS x BLACKPINK] [Taehyung x Lisa] [Twoshot] MÈO CON CỦA ANH On-Going
830 lần đọc truyện 111 bình chọn danthanh941
Đọc truyện [BTS x BLACKPINK] [Jimin x Rosé] [Oneshot] ĐỪNG ĐỢI ANH On-Going
420 lần đọc truyện 58 bình chọn danthanh941
Đọc truyện [BTS x BLACKPINK] [Taehyung x Jisoo] [Oneshot] 1000 NGÀY YÊU EM On-Going
676 lần đọc truyện 78 bình chọn danthanh941
Đọc truyện [BTS x BLACKPINK] [Jimin x Rosé] [Oneshot] VÁY CƯỚI On-Going
556 lần đọc truyện 92 bình chọn danthanh941