Đọc Truyện Đọc truyện theo thể loại Đọc truyện hay nhất tuần
Đọc truyện Hai Anh Em Busan 👬😍 On-Going
194 lần đọc truyện 11 bình chọn cuckookmin9597
Đọc truyện [Minific][BTS][KookMin] Sống Ảo On-Going
34.877 lần đọc truyện 4.059 bình chọn MtMin9597
Đọc truyện [BTS][Threesomes][VKookMin][H] Delicious ~ On-Going
186.865 lần đọc truyện 7.991 bình chọn MtMin9597
Đọc truyện [Shortfic][BTS][KookMin] Mochi Sexy On-Going
89.972 lần đọc truyện 7.129 bình chọn MtMin9597
Đọc truyện [Longfic][BTS][16+][KookMin] Hoàng Tử Bé On-Going
74.570 lần đọc truyện 8.410 bình chọn MtMin9597
Đọc truyện [Series][BTS][AllMin][SE] Em và chúng tôi On-Going
17.898 lần đọc truyện 1.645 bình chọn MtMin9597
Đọc truyện [Longfic][BTS][KookMin][H] Sexy & Sweetie Baby On-Going
390.503 lần đọc truyện 32.247 bình chọn MtMin9597
Đọc truyện [KOOKMIN] Baby you not lonely On-Going
16 lần đọc truyện 2 bình chọn umie_gukmin9597
Đọc truyện Tổng Hợp Các Author Về KookMin Mà Mình Biết On-Going
823 lần đọc truyện 82 bình chọn aoiama