Đọc Truyện Đọc truyện theo thể loại Đọc truyện hay nhất tuần
Đọc truyện The love story in shamans school (full) On-Going
4.822 lần đọc truyện 44 bình chọn blackrose_9x
Đọc truyện truyện ngắn hay On-Going
530.669 lần đọc truyện 3.500 bình chọn blackrose_9x
Đọc truyện BRT- Tuyển Nhân Sự On-Going
269 lần đọc truyện 12 bình chọn _BlackRoseTeam_
Đọc truyện [Black Rose Team] Tuyển Mem On-Going
8 lần đọc truyện 4 bình chọn -Black_Rose_Team-
Đọc truyện MARY'S FACE On-Going
36 lần đọc truyện 0 bình chọn Blackrose_mieunu
Đọc truyện Nhạc Vô Thường On-Going
440 lần đọc truyện 0 bình chọn Blackrose_mieunu
Đọc truyện HÌNH DẠNG KHUÔN MẶT On-Going
262 lần đọc truyện 0 bình chọn Blackrose_mieunu