Đọc Truyện Đọc truyện theo thể loại Đọc truyện hay nhất tuần
Đọc truyện [VKook] [NC- 17] Anh chỉ muốn có con với em! On-Going
113.073 lần đọc truyện 13.003 bình chọn _leeminhtam99
Đọc truyện [VKook] [Threeshot] Em yêu anh! Anh yêu ai? On-Going
4.085 lần đọc truyện 405 bình chọn _leeminhtam99
Đọc truyện [VKook] [NC- 17] Luật sư xin đừng cãi em! On-Going
2.170 lần đọc truyện 351 bình chọn _leeminhtam99
Đọc truyện (12 Chòm sao ) Tiểu Yêu, Nàng Dám Trốn?!! On-Going
15.185 lần đọc truyện 679 bình chọn Thanhthanhtam99
Đọc truyện (12 Chòm Sao) Tình Yêu Vô Hình On-Going
30.433 lần đọc truyện 1.329 bình chọn Thanhthanhtam99
Đọc truyện CaichetcuanguoiTayTang On-Going
139 lần đọc truyện 1 bình chọn minhtam90
Đọc truyện quysoncanhsach On-Going
61 lần đọc truyện 0 bình chọn minhtam90
Đọc truyện Chiếc Áo Máu On-Going
3 lần đọc truyện 0 bình chọn HoaLinhTriu
Đọc truyện anhtam On-Going
62 lần đọc truyện 0 bình chọn anhtam99
Đọc truyện anhtam55 On-Going
32 lần đọc truyện 0 bình chọn anhtam99
Đọc truyện anhtamm On-Going
35 lần đọc truyện 0 bình chọn anhtam99
Đọc truyện anhtam33 On-Going
23 lần đọc truyện 0 bình chọn anhtam99
Đọc truyện anhtam22 On-Going
26 lần đọc truyện 0 bình chọn anhtam99
Đọc truyện anhtam11 On-Going
25 lần đọc truyện 0 bình chọn anhtam99
Đọc truyện anhtam44 On-Going
68 lần đọc truyện 0 bình chọn anhtam99