Đọc Truyện Đọc truyện theo thể loại Đọc truyện hay nhất tuần
Đọc truyện Akai Ito No Shikko Yuuyo On-Going
880 lần đọc truyện 99 bình chọn _Yuu_Otakashi_
Đọc truyện Mede Shireru Yoru No Junjou On-Going
1.044 lần đọc truyện 52 bình chọn _Yuu_Otakashi_
Đọc truyện My Ugly Artbook On-Going
424 lần đọc truyện 152 bình chọn _Yuu_Otakashi_
Đọc truyện [ Close ] Yuu Shop: Nhận Tìm Ảnh On-Going
12.985 lần đọc truyện 2.155 bình chọn _Yuu_Otakashi_
Đọc truyện [ Sưu Tầm ] My Collections On-Going
280 lần đọc truyện 70 bình chọn _Yuu_Otakashi_