Đọc Truyện Đọc truyện theo thể loại Đọc truyện hay nhất tuần
Đọc truyện [Series][BTS-KookMin][Fanfiction] Sweet Love On-Going
12.919 lần đọc truyện 1.723 bình chọn _Sophia_2101_
Đọc truyện [BTS-Fanfiction] Take request On-Going
441 lần đọc truyện 56 bình chọn _Sophia_2101_
Đọc truyện [BTS-Fanfiction] Color of youth On-Going
874 lần đọc truyện 93 bình chọn _Sophia_2101_
Đọc truyện Tạp Nham cùng Manhhh On-Going
19 lần đọc truyện 0 bình chọn Magnolia_2107
Đọc truyện [guanlin×jihoon] Mùa Hè Của Những Đứa Dở Hơi On-Going
6 lần đọc truyện 1 bình chọn Magnolia_2107