Đọc Truyện Đọc truyện theo thể loại Đọc truyện hay nhất tuần
Đọc truyện [Series][BTS-KookMin][Fanfiction] Thỏ Bếu Và Mèo Nhỏ On-Going
11.259 lần đọc truyện 1.548 bình chọn _Sophia_2101_
Đọc truyện [BTS-Fanfiction] Take request On-Going
388 lần đọc truyện 55 bình chọn _Sophia_2101_
Đọc truyện [BTS-Fanfiction] Color of youth On-Going
814 lần đọc truyện 91 bình chọn _Sophia_2101_
Đọc truyện Tạp Nham cùng Manhhh On-Going
6 lần đọc truyện 0 bình chọn Magnolia_2107