Đọc Truyện Đọc truyện theo thể loại Đọc truyện hay nhất tuần
Đọc truyện Hoa nương vương phi On-Going
93.520 lần đọc truyện 2.814 bình chọn XiXiAstuko
Đọc truyện Mộng hoa xuân On-Going
60.566 lần đọc truyện 748 bình chọn XiXiAstuko
Đọc truyện Moshi zhi xixiao numa 41-50 On-Going
178 lần đọc truyện 0 bình chọn nhakho