Đọc Truyện Đọc truyện theo thể loại Đọc truyện hay nhất tuần
Đọc truyện (Sắc Hiệp) Trọng Sinh Truy Mỹ Ký On-Going
12.801 lần đọc truyện 31 bình chọn Volai_tt
Đọc truyện Lăng Thiên Truyền Thuyết On-Going
12.735 lần đọc truyện 13 bình chọn Volai_tt
Đọc truyện Bàn Long On-Going
112.490 lần đọc truyện 87 bình chọn Volai_tt
Đọc truyện Thần Mộ (Phần 2) On-Going
13.232 lần đọc truyện 5 bình chọn Volai_tt
Đọc truyện Dị giới Thú Y On-Going
16.303 lần đọc truyện 6 bình chọn Volai_tt
Đọc truyện Thần Mộ (Phần 1-16q) On-Going
10.989 lần đọc truyện 6 bình chọn Volai_tt
Đọc truyện Tinh Thần Biến On-Going
8.205 lần đọc truyện 4 bình chọn Volai_tt
Đọc truyện anh quy On-Going
15.766 lần đọc truyện 3 bình chọn Volai_tt
Đọc truyện CPGD  230 - 255 On-Going
193 lần đọc truyện 0 bình chọn Volai_tt
Đọc truyện Cam De  201 - 226 On-Going
233 lần đọc truyện 0 bình chọn Volai_tt
Đọc truyện Cam DE 227 - 250 On-Going
224 lần đọc truyện 0 bình chọn Volai_tt
Đọc truyện Giấc Mộng Nam Kha On-Going
1.268 lần đọc truyện 2 bình chọn Volai_tt
Đọc truyện Vô Lại quần phương phổ 1 On-Going
233 lần đọc truyện 0 bình chọn Volai_tt
Đọc truyện Cầm Đế On-Going
2.337 lần đọc truyện 0 bình chọn Volai_tt