Đọc Truyện Đọc truyện theo thể loại Đọc truyện hay nhất tuần
Đọc truyện Tuyệt Đối Xâm Chiếm Đam Mỹ 18+  / Tác giả : Thiên Nhất On-Going
406.066 lần đọc truyện 7.541 bình chọn VicAnons
Đọc truyện Hoàng Tử Và Công Chúa Của Thế Giới Ngầm (Hiện Đại) On-Going
5.854 lần đọc truyện 98 bình chọn VicAnons
Đọc truyện [Truyện Les] Tiểu Thư Của Tôi On-Going
4.804 lần đọc truyện 67 bình chọn VicAnons
Đọc truyện Trở Thành Ma Cà Rồng On-Going
9.511 lần đọc truyện 213 bình chọn VicAnons
Đọc truyện Không lối thoát On-Going
1.103 lần đọc truyện 11 bình chọn VicAnons
Đọc truyện Thanh Dục Tuyết Chủ 18+/ TácGiả:  Đoạn Tàn Tình On-Going
2.964 lần đọc truyện 27 bình chọn VicAnons
Đọc truyện [Truyện Xuyên Không]  PHƯỢNG HOÀNG LƯU LẠC On-Going
4.711 lần đọc truyện 25 bình chọn VicAnons
Đọc truyện Cực Phẩm Hôn Quân On-Going
783 lần đọc truyện 4 bình chọn VicAnons
Đọc truyện [Xuyên Không] ÁI THIẾP THẬT KHÓ ĐỐI PHÓ On-Going
1.005 lần đọc truyện 12 bình chọn VicAnons
Đọc truyện [ML] Trùng Sinh Thành Hệ Thống. On-Going
3.190 lần đọc truyện 30 bình chọn VicAnons
Đọc truyện VƯƠNG QUỐC ẢO On-Going
1.028 lần đọc truyện 8 bình chọn VicAnons
Đọc truyện Thầy Giáo Trẻ 18+ On-Going
117.828 lần đọc truyện 493 bình chọn VicAnons
Đọc truyện 7 ngày để anh thích em ! FULL On-Going
469 lần đọc truyện 12 bình chọn VicAnons
Đọc truyện Nữ Thủ Trưởng Hấp Dẫn On-Going
573 lần đọc truyện 0 bình chọn VicAnons