Đọc Truyện Đọc truyện theo thể loại Đọc truyện hay nhất tuần
Đọc truyện IMAGINE |BTS🖤🖤 On-Going
260.128 lần đọc truyện 21.445 bình chọn Va1313
Đọc truyện IMAGINE | JIMIN |UNSTOPLE     On-Going
12.574 lần đọc truyện 861 bình chọn Va1313
Đọc truyện BTS&U On-Going
12.262 lần đọc truyện 841 bình chọn Va1313
Đọc truyện MY SECRET On-Going
4.058 lần đọc truyện 639 bình chọn Va1313
Đọc truyện IMAGINE | JUNGKOOK | SONG SINH On-Going
18.674 lần đọc truyện 2.064 bình chọn Va1313
Đọc truyện [FANFICTION] (Longfic) Ba Chữ On-Going
22 lần đọc truyện 1 bình chọn user61312391
Đọc truyện Trích Dẫn❤️BTS❤️ On-Going
6 lần đọc truyện 3 bình chọn Jung2ooo
Đọc truyện trích dẫn On-Going
5.279 lần đọc truyện 133 bình chọn nhtra14255
Đọc truyện Vườn bông nhà Ami On-Going
16.783 lần đọc truyện 2.536 bình chọn -taedrop
Đọc truyện aaa131312 On-Going
18 lần đọc truyện 0 bình chọn loidainhan