Đọc Truyện Đọc truyện theo thể loại Đọc truyện hay nhất tuần
Đọc truyện [Khải Nguyên][Chuyển ver] Cưới Trước Yêu Sau [Hoàn] On-Going
4.121 lần đọc truyện 715 bình chọn TracyRy
Đọc truyện [Khải Nguyên][Chuyển ver][ABO] Bất Báo On-Going
293 lần đọc truyện 55 bình chọn TracyRy
Đọc truyện [KaiYuan][Chuyển Ver] Sống lại chỉ để yêu em lần nữa [Hoàn] On-Going
35.466 lần đọc truyện 4.921 bình chọn TracyRy
Đọc truyện [Khải Nguyên][Chuyển Ver] Nhà có thai phụ On-Going
3.434 lần đọc truyện 383 bình chọn TracyRy
Đọc truyện [Khải Nguyên][Chuyển Ver] Đây là tình yêu sao ? On-Going
1.120 lần đọc truyện 134 bình chọn TracyRy
Đọc truyện [Khải Nguyên][Chuyển Ver] CƯNG À, XXL MỚI LÀ SIZE CỦA ANH On-Going
266 lần đọc truyện 59 bình chọn TracyRy
Đọc truyện [Khải Nguyên] Tình Yêu Ngọt Ngào On-Going
84 lần đọc truyện 24 bình chọn TracyRy
Đọc truyện [Khải Nguyên][Chuyển Ver] DUYÊN PHẬN On-Going
197 lần đọc truyện 45 bình chọn TracyRy
Đọc truyện Tâm sự On-Going
400 lần đọc truyện 100 bình chọn TracyRy
Đọc truyện [VKook][Trans] Roommate On-Going
87 lần đọc truyện 26 bình chọn TracyRy