Đọc Truyện Đọc truyện theo thể loại Đọc truyện hay nhất tuần
Đọc truyện [Oneshot] [Xiuchen] Anh Sai Rồi On-Going
416 lần đọc truyện 37 bình chọn Tieu_Cot
Đọc truyện Không Cho Trả Lại Ông Xã On-Going
5.172 lần đọc truyện 245 bình chọn IuDichDu
Đọc truyện [Shortfic] [Chanbaek] Bảo Bối, Xin Lỗi Vì Đã Quên Em On-Going
513 lần đọc truyện 69 bình chọn Tieu_Cot
Đọc truyện [EDIT | HunHan] Người Chồng Máu Lạnh On-Going
641 lần đọc truyện 30 bình chọn Tieu_Cot
Đọc truyện [Oneshot] [Kaisoo] Cỗ Máy Thời Gian On-Going
55 lần đọc truyện 8 bình chọn Tieu_Cot
Đọc truyện [Đoản Văn]  [Hunhan] Tỏ Tình, Thì Ra Không Khó On-Going
16 lần đọc truyện 2 bình chọn Tieu_Cot
Đọc truyện Đoản!!! On-Going
29 lần đọc truyện 2 bình chọn Tieu_Cot
Đọc truyện [Series đoản | Chanbaek] Creepy Pasta On-Going
18 lần đọc truyện 1 bình chọn Tieu_Cot
Đọc truyện [Oneshot | ChanBaek] A Lie On-Going
22 lần đọc truyện 1 bình chọn Tieu_Cot
Đọc truyện [Đoản Văn | Hunhan] Em À, Đừng Đi On-Going
16 lần đọc truyện 4 bình chọn Tieu_Cot
Đọc truyện [Oneshort] [Kaisoo] Tuyết Đầu Mùa On-Going
42 lần đọc truyện 9 bình chọn Tieu_Cot
Đọc truyện [Oneshot | Chanbaek] Ích Kỷ On-Going
41 lần đọc truyện 6 bình chọn Tieu_Cot
Đọc truyện [Oneshot | Hunhan] Nếu Không Phải Là Em On-Going
19 lần đọc truyện 2 bình chọn Tieu_Cot
Đọc truyện [Oneshort] [Chanbaek] Năm Năm... On-Going
420 lần đọc truyện 39 bình chọn Tieu_Cot
Đọc truyện NÔ LỆ TÌNH YÊU[ CHANBAEK, HUNHAN] On-Going
575 lần đọc truyện 27 bình chọn parkchan_yeol_ss