Đọc Truyện Đọc truyện theo thể loại Đọc truyện hay nhất tuần
Đọc truyện [ONESHOT] TAENY - HEAVEN On-Going
3.719 lần đọc truyện 353 bình chọn PracticalVirgo
Đọc truyện [ONESHOT] TAENY - SÂU SẮC YÊU EM. On-Going
5.004 lần đọc truyện 328 bình chọn PracticalVirgo
Đọc truyện [ONESHOT] TAENY - TRẢ GIÁ ĐỂ ĐƯỢC TỰ DO On-Going
4.590 lần đọc truyện 452 bình chọn PracticalVirgo
Đọc truyện [ONESHOT] TAENY - MY PROFESSOR On-Going
14.276 lần đọc truyện 620 bình chọn PracticalVirgo
Đọc truyện [ONESHOT] TAENY - NHỮNG ĐIỀU NHỎ NHOI. On-Going
8.014 lần đọc truyện 353 bình chọn PracticalVirgo
Đọc truyện [ONESHOT] TAENY - THIS IS THE KEY TO MY HOUSE On-Going
7.893 lần đọc truyện 477 bình chọn PracticalVirgo
Đọc truyện [ONESHOT] TAENY - THANKS BOO On-Going
5.492 lần đọc truyện 283 bình chọn PracticalVirgo
Đọc truyện [ONESHOT] TAENY - SWIM On-Going
8.839 lần đọc truyện 431 bình chọn PracticalVirgo
Đọc truyện [ONESHOT] TAENY - CHO NHỮNG NGÀY ĐÃ QUA. On-Going
4.103 lần đọc truyện 306 bình chọn PracticalVirgo
Đọc truyện [ONESHOT] TAENY - TIFFANY KHÔNG THÍCH ĐIỀU NÀY On-Going
7.963 lần đọc truyện 382 bình chọn PracticalVirgo
Đọc truyện [ONESHOT] TAENY - UNFOLLOW On-Going
6.514 lần đọc truyện 363 bình chọn PracticalVirgo
Đọc truyện [ONESHOT] TAENY - CHỜ EM On-Going
5.131 lần đọc truyện 273 bình chọn PracticalVirgo
Đọc truyện [ONESHOT] TAENY - GHEN On-Going
26.161 lần đọc truyện 774 bình chọn PracticalVirgo
Đọc truyện [ONESHOT] TAENY - QUÀ CỦA TAEYEON On-Going
8.342 lần đọc truyện 393 bình chọn PracticalVirgo
Đọc truyện [ONESHOT] TAENY - LET IT RAIN On-Going
5.105 lần đọc truyện 244 bình chọn PracticalVirgo