Đọc Truyện Đọc truyện theo thể loại Đọc truyện hay nhất tuần
Đọc truyện [ONESHOT] TAENY - WHISPER On-Going
8.557 lần đọc truyện 393 bình chọn PracticalVirgo
Đọc truyện [ONESHOT] TAENY - HEAVEN On-Going
3.572 lần đọc truyện 348 bình chọn PracticalVirgo
Đọc truyện [ONESHOT] TAENY - SÂU SẮC YÊU EM. On-Going
4.871 lần đọc truyện 324 bình chọn PracticalVirgo
Đọc truyện [ONESHOT] TAENY - TRẢ GIÁ ĐỂ ĐƯỢC TỰ DO On-Going
4.434 lần đọc truyện 442 bình chọn PracticalVirgo
Đọc truyện [ONESHOT] TAENY - THIS IS THE KEY TO MY HOUSE On-Going
7.646 lần đọc truyện 469 bình chọn PracticalVirgo
Đọc truyện [ONESHOT] TAENY - NHỮNG ĐIỀU NHỎ NHOI. On-Going
7.815 lần đọc truyện 345 bình chọn PracticalVirgo
Đọc truyện [ONESHOT] TAENY - MY PROFESSOR On-Going
13.692 lần đọc truyện 605 bình chọn PracticalVirgo
Đọc truyện [ONESHOT] TAENY - DON JUAN CỦA EM. On-Going
3.221 lần đọc truyện 396 bình chọn PracticalVirgo
Đọc truyện [ONESHOT] TAENY - THANKS BOO On-Going
5.359 lần đọc truyện 280 bình chọn PracticalVirgo
Đọc truyện [ONESHOT] TAENY - SWIM On-Going
8.544 lần đọc truyện 419 bình chọn PracticalVirgo
Đọc truyện [ONESHOT] TAENY - CHO NHỮNG NGÀY ĐÃ QUA. On-Going
3.972 lần đọc truyện 299 bình chọn PracticalVirgo
Đọc truyện [ONESHOT] TAENY - TIFFANY KHÔNG THÍCH ĐIỀU NÀY On-Going
7.755 lần đọc truyện 371 bình chọn PracticalVirgo
Đọc truyện [ONESHOT] TAENY - UNFOLLOW On-Going
6.353 lần đọc truyện 355 bình chọn PracticalVirgo
Đọc truyện [ONESHOT] TAENY - CHỜ EM On-Going
4.983 lần đọc truyện 269 bình chọn PracticalVirgo
Đọc truyện [ONESHOT] TAENY - GHEN On-Going
25.140 lần đọc truyện 749 bình chọn PracticalVirgo