Đọc Truyện Đọc truyện theo thể loại Đọc truyện hay nhất tuần
Đọc truyện [SHORTFIC] TAENY - CƯỠNG TÌNH On-Going
119.182 lần đọc truyện 3.405 bình chọn PracticalVirgo
Đọc truyện [SHORTFIC] TAENY - KIM TỔNG ĐẾN RỒI On-Going
59.322 lần đọc truyện 2.228 bình chọn PracticalVirgo
Đọc truyện [SHORTFIC] TAENY - MÀU TÍNH On-Going
49.760 lần đọc truyện 3.182 bình chọn PracticalVirgo
Đọc truyện [LONGFIC] TAENY - ENAMORARSE On-Going
128.325 lần đọc truyện 12.094 bình chọn PracticalVirgo
Đọc truyện [LONGFIC] TAENY - KOMOREBI On-Going
31.866 lần đọc truyện 5.124 bình chọn PracticalVirgo
Đọc truyện [SERIES DRABBLES - TAENY] - LIKE, LOVE, HAHA, WOW, SAD. On-Going
140.513 lần đọc truyện 30.236 bình chọn PracticalVirgo
Đọc truyện [SHORTFIC] TAENY - MẸ ƠI CỐ LÊN! On-Going
99.814 lần đọc truyện 4.710 bình chọn PracticalVirgo
Đọc truyện [THREESHOT] TAENY - TÀ LỎN TÌNH YÊU On-Going
24.692 lần đọc truyện 1.786 bình chọn PracticalVirgo
Đọc truyện [SHORTFIC] TAENY - HOA LẠC HOA KHAI. On-Going
25.058 lần đọc truyện 3.581 bình chọn PracticalVirgo
Đọc truyện [SHORTFIC] TAENY - DOKIDOKI. On-Going
42.811 lần đọc truyện 4.438 bình chọn PracticalVirgo
Đọc truyện [SHORTFIC] TAENY - TÁM MƯƠI KÍ TÌNH YÊU On-Going
82.434 lần đọc truyện 4.005 bình chọn PracticalVirgo
Đọc truyện [ONESHOT] TAENY - SUGAR MAMA On-Going
25.960 lần đọc truyện 1.723 bình chọn PracticalVirgo
Đọc truyện [ONESHOT] TAENY - WHISPER On-Going
8.349 lần đọc truyện 371 bình chọn PracticalVirgo
Đọc truyện [ONESHOT] TAENY - MY PROFESSOR On-Going
13.170 lần đọc truyện 581 bình chọn PracticalVirgo
Đọc truyện [ONESHOT] TAENY - HEAVEN On-Going
3.428 lần đọc truyện 340 bình chọn PracticalVirgo