Đọc Truyện Đọc truyện theo thể loại Đọc truyện hay nhất tuần
Đọc truyện [SHORTFIC] TAENY - CƯỠNG TÌNH On-Going
126.562 lần đọc truyện 3.628 bình chọn PracticalVirgo
Đọc truyện [SHORTFIC] TAENY - MẸ ƠI CỐ LÊN! On-Going
105.695 lần đọc truyện 4.893 bình chọn PracticalVirgo
Đọc truyện [SHORTFIC] TAENY - MÀU TÍNH On-Going
53.588 lần đọc truyện 3.364 bình chọn PracticalVirgo
Đọc truyện [SERIES DRABBLES - TAENY] - LIKE, LOVE, HAHA, WOW, SAD. On-Going
332.550 lần đọc truyện 58.332 bình chọn PracticalVirgo
Đọc truyện [THREESHOT] TAENY - TÀ LỎN TÌNH YÊU On-Going
26.024 lần đọc truyện 1.841 bình chọn PracticalVirgo
Đọc truyện [SHORTFIC] TAENY - KIM TỔNG ĐẾN RỒI On-Going
63.121 lần đọc truyện 2.348 bình chọn PracticalVirgo
Đọc truyện [SHORTFIC] TAENY - HOA LẠC HOA KHAI. On-Going
37.665 lần đọc truyện 5.140 bình chọn PracticalVirgo
Đọc truyện [LONGFIC] TAENY - ENAMORARSE On-Going
136.378 lần đọc truyện 12.376 bình chọn PracticalVirgo
Đọc truyện [SHORTFIC] TAENY - TÁM MƯƠI KÍ TÌNH YÊU On-Going
87.113 lần đọc truyện 4.246 bình chọn PracticalVirgo
Đọc truyện [SHORTFIC] TAENY - DOKIDOKI. On-Going
47.096 lần đọc truyện 4.686 bình chọn PracticalVirgo
Đọc truyện [ONESHOT] TAENY - SUGAR MAMA On-Going
29.130 lần đọc truyện 1.839 bình chọn PracticalVirgo
Đọc truyện [LONGFIC] TAENY - KOMOREBI On-Going
35.172 lần đọc truyện 5.256 bình chọn PracticalVirgo
Đọc truyện [ONESHOT] TAENY - KẾ HOẠCH CƯA ĐỔ LỚP TRƯỞNG KIM On-Going
13.849 lần đọc truyện 675 bình chọn PracticalVirgo
Đọc truyện [ONESHOT] TAENY - WHISPER On-Going
8.687 lần đọc truyện 397 bình chọn PracticalVirgo
Đọc truyện [ONESHOT] TAENY - HEAVEN On-Going
3.644 lần đọc truyện 350 bình chọn PracticalVirgo