Đọc Truyện Đọc truyện theo thể loại Đọc truyện hay nhất tuần
Đọc truyện [SERIES DRABBLES - TAENY] - LIKE, LOVE, HAHA, WOW, SAD. On-Going
308.151 lần đọc truyện 57.124 bình chọn PracticalVirgo
Đọc truyện [SHORTFIC] TAENY - CƯỠNG TÌNH On-Going
123.494 lần đọc truyện 3.531 bình chọn PracticalVirgo
Đọc truyện [SHORTFIC] TAENY - MẸ ƠI CỐ LÊN! On-Going
102.877 lần đọc truyện 4.802 bình chọn PracticalVirgo
Đọc truyện [SHORTFIC] TAENY - MÀU TÍNH On-Going
51.958 lần đọc truyện 3.281 bình chọn PracticalVirgo
Đọc truyện [THREESHOT] TAENY - TÀ LỎN TÌNH YÊU On-Going
25.381 lần đọc truyện 1.815 bình chọn PracticalVirgo
Đọc truyện [SHORTFIC] TAENY - KIM TỔNG ĐẾN RỒI On-Going
61.466 lần đọc truyện 2.280 bình chọn PracticalVirgo
Đọc truyện [SHORTFIC] TAENY - HOA LẠC HOA KHAI. On-Going
35.592 lần đọc truyện 4.963 bình chọn PracticalVirgo
Đọc truyện [LONGFIC] TAENY - ENAMORARSE On-Going
133.612 lần đọc truyện 12.258 bình chọn PracticalVirgo
Đọc truyện [SHORTFIC] TAENY - TÁM MƯƠI KÍ TÌNH YÊU On-Going
85.234 lần đọc truyện 4.175 bình chọn PracticalVirgo
Đọc truyện [SHORTFIC] TAENY - DOKIDOKI. On-Going
45.416 lần đọc truyện 4.593 bình chọn PracticalVirgo
Đọc truyện [ONESHOT] TAENY - SUGAR MAMA On-Going
27.887 lần đọc truyện 1.785 bình chọn PracticalVirgo
Đọc truyện [LONGFIC] TAENY - KOMOREBI On-Going
34.044 lần đọc truyện 5.215 bình chọn PracticalVirgo
Đọc truyện [ONESHOT] TAENY - KẾ HOẠCH CƯA ĐỔ LỚP TRƯỞNG KIM On-Going
13.617 lần đọc truyện 668 bình chọn PracticalVirgo
Đọc truyện [Girl Love] - HER On-Going
67 lần đọc truyện 10 bình chọn PracticalVirgo1
Đọc truyện [ONESHOT] TAENY - WHISPER On-Going
8.558 lần đọc truyện 393 bình chọn PracticalVirgo