Đọc Truyện Đọc truyện theo thể loại Đọc truyện hay nhất tuần
Đọc truyện Sơn tùng mtp cute !!! (và những hình ảnh thú vị :) ) On-Going
126 lần đọc truyện 10 bình chọn NgcHDng9
Đọc truyện Những điều cần biết về sơn tùng mtp On-Going
51 lần đọc truyện 4 bình chọn NgcHDng9
Đọc truyện đỏan VMIN On-Going
370 lần đọc truyện 77 bình chọn ThinTDchDng988
Đọc truyện TAEHYUNG KOOIE LÀ CỦA TÔI On-Going
6 lần đọc truyện 0 bình chọn ThinTDchDng988
Đọc truyện Đam Mỹ(H) one short On-Going
11 lần đọc truyện 1 bình chọn ThinTDchDng988
Đọc truyện Ảnh BTS On-Going
12 lần đọc truyện 3 bình chọn ThinTDchDng988
Đọc truyện [chuyển ver] Hàng không bán (Vkook) On-Going
6 lần đọc truyện 0 bình chọn ThinTDchDng988
Đọc truyện KOOKV On-Going
3 lần đọc truyện 0 bình chọn ThinTDchDng988