Đọc Truyện Đọc truyện theo thể loại Đọc truyện hay nhất tuần
Đọc truyện Le Journal de ma vie On-Going
55 lần đọc truyện 2 bình chọn MinahJung5
Đọc truyện [THREESHOT] The Second Proposal [Full] Yoonsic On-Going
17.861 lần đọc truyện 138 bình chọn ahjuma
Đọc truyện [LONGFIC][KOOKMIN] Ahjussi ! Anh thật nhàm chán. On-Going
3.978 lần đọc truyện 611 bình chọn jkjmaddict
Đọc truyện Chết Cười Cùng GONG YOO <3  (All Yoo) On-Going
1.976 lần đọc truyện 355 bình chọn Minho2725
Đọc truyện Mật Thám Phong Vân (200-399) On-Going
110.159 lần đọc truyện 3.018 bình chọn atkdfic
Đọc truyện [LONGFIC] Có lẽ nào ta yêu nhau? Yulsic  Yoonsic On-Going
866 lần đọc truyện 2 bình chọn ahjuma
Đọc truyện [LONGFIC] Có lẽ nào ta yêu nhau Chap 3 Yulsic  Yoonsic On-Going
363 lần đọc truyện 0 bình chọn ahjuma
Đọc truyện [LONGFIC] Có lẽ nào ta yêu nhau? Chap 7 Yulsic  Yoonsic On-Going
433 lần đọc truyện 0 bình chọn ahjuma
Đọc truyện [LONGFIC] Có lẽ nào ta yêu nhau? Chap 5 Yulsic  Yoonsic On-Going
337 lần đọc truyện 0 bình chọn ahjuma
Đọc truyện [LONGFIC] Những mảnh ghép thời gian Chap 12 Yoonsic YulHyun On-Going
482 lần đọc truyện 2 bình chọn ahjuma
Đọc truyện [LONGFIC] Những mảnh ghép thời gian Chap 4 Yoonsic  Yulhyun On-Going
317 lần đọc truyện 1 bình chọn ahjuma