Đọc Truyện Đọc truyện theo thể loại Đọc truyện hay nhất tuần
Đọc truyện Trọng sinh á thú nhân chi sinh đản On-Going
959 lần đọc truyện 8 bình chọn MMiaPii
Đọc truyện Dị giới chi trung y thực liệu sư On-Going
912 lần đọc truyện 7 bình chọn MMiaPii
Đọc truyện Dị thế đại lục nhậm tiêu dao On-Going
531 lần đọc truyện 1 bình chọn MMiaPii
Đọc truyện Đô thị ngự y On-Going
397 lần đọc truyện 6 bình chọn MMiaPii
Đọc truyện Kiếm Tam Hắc Trường Trực Hệ Thống On-Going
704 lần đọc truyện 6 bình chọn MMiaPii
Đọc truyện Ảnh Vệ · Ảnh Đế - Hàn Mị Thư Ảnh On-Going
414 lần đọc truyện 2 bình chọn MMiaPii
Đọc truyện Giá Y On-Going
62 lần đọc truyện 1 bình chọn MMiaPii
Đọc truyện Khác thường Trọng Sinh Chi Bạch On-Going
157 lần đọc truyện 0 bình chọn MMiaPii
Đọc truyện Mạt thế độc thiện  Tác giả: Mễ Tư On-Going
121 lần đọc truyện 0 bình chọn MMiaPii
Đọc truyện Đoản Văn Tùy Hứng :3 On-Going
9 lần đọc truyện 0 bình chọn MMiaPii