Đọc Truyện Đọc truyện theo thể loại Đọc truyện hay nhất tuần
Đọc truyện Một ngoan, hai mất việc, cho em chọn On-Going
1.375.742 lần đọc truyện 55.545 bình chọn Luu_shi_shi
Đọc truyện Sinh ra là con gái On-Going
2.890 lần đọc truyện 226 bình chọn Luu_shi_shi
Đọc truyện [ Close ] Yuu Shop: Nhận Tìm Ảnh On-Going
12.884 lần đọc truyện 2.155 bình chọn _Yuu_Otakashi_