Đọc Truyện Đọc truyện theo thể loại Đọc truyện hay nhất tuần
Đọc truyện Một ngoan, hai mất việc, cho em chọn On-Going
1.108.416 lần đọc truyện 47.669 bình chọn Luu_shi_shi
Đọc truyện Sinh ra là con gái On-Going
2.087 lần đọc truyện 187 bình chọn Luu_shi_shi
Đọc truyện [ Close ] Yuu Shop: Nhận Tìm Ảnh On-Going
12.776 lần đọc truyện 2.128 bình chọn _Yuu_Otakashi_