Đọc Truyện Đọc truyện theo thể loại Đọc truyện hay nhất tuần
Đọc truyện Blog Radio 8: 7 ngày chia tay On-Going
634 lần đọc truyện 0 bình chọn dolly1996
Đọc truyện Blog Radio 38: Điểm tựa cuộc đời On-Going
239 lần đọc truyện 0 bình chọn dolly1996
Đọc truyện Blog Radio 12: Cà phê một mình On-Going
279 lần đọc truyện 0 bình chọn dolly1996
Đọc truyện Bí mật tình yêu phố Angle On-Going
792 lần đọc truyện 2 bình chọn dolly1996
Đọc truyện Blog Radio 18: Người tình một đêm On-Going
624 lần đọc truyện 1 bình chọn dolly1996
Đọc truyện bbbbbbbbbbbbbbb On-Going
125 lần đọc truyện 0 bình chọn category1994
Đọc truyện 友達 (Tomodachi) |copyright by 1996| On-Going
95 lần đọc truyện 8 bình chọn Reply1996
Đọc truyện Yoona 's 'Adult' Day - Yoonsic -PG On-Going
1.702 lần đọc truyện 8 bình chọn myfammily1998
Đọc truyện [LONGFIC] All My Love Is For You- YoonSic On-Going
453 lần đọc truyện 4 bình chọn myfammily1998
Đọc truyện Bế tắc của tuổi thanh xuân On-Going
2 lần đọc truyện 1 bình chọn thanhxuannamay1994
Đọc truyện Blog Radio 22: Bình yên là gì mà ai cũng muốn? On-Going
254 lần đọc truyện 0 bình chọn dolly1996
Đọc truyện Blog Radio 32: Khoảng lặng của khúc mưa tháng 6... On-Going
473 lần đọc truyện 0 bình chọn dolly1996
Đọc truyện [DuChâu/ Xuyên Không ] On-Going
239 lần đọc truyện 11 bình chọn Renky1994
Đọc truyện Blog Radio 24: Nếu ta yêu nhau vào tháng 4... On-Going
281 lần đọc truyện 0 bình chọn dolly1996
Đọc truyện Blog Radio 28: Thiên đường có mưa! On-Going
202 lần đọc truyện 0 bình chọn dolly1996