Đọc Truyện Đọc truyện theo thể loại Đọc truyện hay nhất tuần
Đọc truyện [BTS] [SE] [YoonMin] Thoảng qua On-Going
8.926 lần đọc truyện 774 bình chọn JungSooWon1996
Đọc truyện [BTS] [JinMon] Oan gia khó lường trước bụng dạ On-Going
10.010 lần đọc truyện 1.168 bình chọn JungSooWon1996
Đọc truyện [BTS] [YoonSeok] Gã tồi, tôi yêu anh!!! On-Going
3.829 lần đọc truyện 410 bình chọn JungSooWon1996