Đọc Truyện Đọc truyện theo thể loại Đọc truyện hay nhất tuần
Đọc truyện [BTS] [SE] [YoonMin] Thoảng qua On-Going
10.074 lần đọc truyện 792 bình chọn JungSooWon1996
Đọc truyện [BTS] [JinMon] Oan gia khó lường trước bụng dạ On-Going
10.852 lần đọc truyện 1.252 bình chọn JungSooWon1996
Đọc truyện [BTS] [YoonSeok] Gã tồi, tôi yêu anh!!! On-Going
4.146 lần đọc truyện 422 bình chọn JungSooWon1996