Đọc Truyện Đọc truyện theo thể loại Đọc truyện hay nhất tuần
Đọc truyện BTS IMAGINE ☁ My Girl 💕 On-Going
110.514 lần đọc truyện 8.808 bình chọn IMAGINE_TEAM_
Đọc truyện Khi hai động lầy lội ở cạnh nhau [BTS X WANNAONE] On-Going
1.102 lần đọc truyện 125 bình chọn IMAGINE_TEAM_
Đọc truyện Nhảm nhí team diary [Lảm nhảm] On-Going
45 lần đọc truyện 2 bình chọn IMAGINE_TEAM_
Đọc truyện IMAGINE _LOSE CONTROL_ JIN X YOU [NC-17] On-Going
350 lần đọc truyện 28 bình chọn IMAGINE_TEAM_
Đọc truyện I HAVE FEELING FOR YOU {JUNGKOOK X YOU} On-Going
149 lần đọc truyện 7 bình chọn IMAGINE_TEAM_
Đọc truyện 《ONGNIEL》 Bạn thân!!!! tao thích mày!!! On-Going
192 lần đọc truyện 24 bình chọn IMAGINE_TEAM_
Đọc truyện IMAGINE~MY BOYFRIEND IS A KILLER~ On-Going
594 lần đọc truyện 62 bình chọn IMAGINE_TEAM_
Đọc truyện Trả test On-Going
229 lần đọc truyện 21 bình chọn Isabel_Leo1208