Đọc Truyện Đọc truyện theo thể loại Đọc truyện hay nhất tuần
Đọc truyện Mày Không Đi Anh Vác Mày Đi On-Going
588.793 lần đọc truyện 29.375 bình chọn Ha_Van
Đọc truyện Gửi Người Yêu Cũ On-Going
3.026 lần đọc truyện 196 bình chọn Ha_Van
Đọc truyện Linh Tinh On-Going
1.187 lần đọc truyện 173 bình chọn Ha_Van
Đọc truyện [Hoàn] Trách Nhiệm On-Going
768 lần đọc truyện 129 bình chọn Ha_Van
Đọc truyện [Hoàn] Buông On-Going
1.539 lần đọc truyện 154 bình chọn Ha_Van
Đọc truyện Bãi Đất Hoang Sau Nhà_van luu On-Going
193 lần đọc truyện 0 bình chọn vanluupro
Đọc truyện [Xả Ảnh]Đồ ngốc! Dám đấu với tôi không!? On-Going
12.597 lần đọc truyện 755 bình chọn Muqbaka02
Đọc truyện KHÔNG TÊN On-Going
41.541 lần đọc truyện 1.953 bình chọn Ca_Vang520
Đọc truyện Thơ Tự Do On-Going
5.948 lần đọc truyện 507 bình chọn Ca_Vang520
Đọc truyện [HunHan] [ Chuyển ver ] - On-Going
4.624 lần đọc truyện 351 bình chọn nDct_04
Đọc truyện Hình ảnh dành cho sắc nữ On-Going
556.893 lần đọc truyện 9.735 bình chọn Hoang_Nha_Vy
Đọc truyện đoản On-Going
20.119 lần đọc truyện 978 bình chọn bimmonmunmin
Đọc truyện [Oneshot] [ZyBom] Đợi Chờ! On-Going
170 lần đọc truyện 19 bình chọn Ly_SWAG