Đọc Truyện Đọc truyện theo thể loại Đọc truyện hay nhất tuần
Đọc truyện Mày Không Đi Anh Vác Mày Đi On-Going
928.079 lần đọc truyện 55.591 bình chọn Ha_Van
Đọc truyện Linh Tinh On-Going
2.146 lần đọc truyện 270 bình chọn Ha_Van
Đọc truyện Hết giận thì yêu thôi On-Going
11.519 lần đọc truyện 459 bình chọn Ha_Van
Đọc truyện [Hoàn] Trách Nhiệm On-Going
1.638 lần đọc truyện 211 bình chọn Ha_Van
Đọc truyện [Hoàn] Buông On-Going
2.272 lần đọc truyện 217 bình chọn Ha_Van
Đọc truyện [Hoàn] Anh sẽ yêu em mãi chứ? On-Going
515 lần đọc truyện 90 bình chọn Ha_Van
Đọc truyện Bãi Đất Hoang Sau Nhà_van luu On-Going
193 lần đọc truyện 0 bình chọn vanluupro
Đọc truyện Con mệt lắm, mẹ ơi... On-Going
269 lần đọc truyện 67 bình chọn Ha_Van
Đọc truyện đoản On-Going
51.050 lần đọc truyện 2.548 bình chọn bimmonmunmin
Đọc truyện [Xả Ảnh]Đồ ngốc! Dám đấu với tôi không!? On-Going
14.104 lần đọc truyện 815 bình chọn Muqbaka02
Đọc truyện KHÔNG TÊN On-Going
45.389 lần đọc truyện 2.102 bình chọn Ca_Vang520
Đọc truyện [HunHan] [ Chuyển ver ] - On-Going
7.219 lần đọc truyện 508 bình chọn nDct_04
Đọc truyện Thơ Tự Do On-Going
6.423 lần đọc truyện 533 bình chọn Ca_Vang520