Đọc Truyện Đọc truyện theo thể loại Đọc truyện hay nhất tuần
Đọc truyện [Allmin] Này Hôn Phu Thứ 13 On-Going
30.311 lần đọc truyện 2.735 bình chọn Giu131
Đọc truyện [Vmin] Đối Với Tôi Cậu Là Duy Nhất On-Going
1.296 lần đọc truyện 211 bình chọn Giu131
Đọc truyện (NP-HT) Nữ phụ ngốc PK Bạch liên hoa! On-Going
165 lần đọc truyện 13 bình chọn HacMiu1314
Đọc truyện [Nữ phụ] Hành Trình Chiếm Đóng Của Băng Nhi! On-Going
60.078 lần đọc truyện 3.173 bình chọn HacMiu1314
Đọc truyện [EDIT - ĐM] Cầu lui Nhân Gian giới On-Going
65.333 lần đọc truyện 4.562 bình chọn MiuMiu138
Đọc truyện Nữ hoàng xuyên không! On-Going
41 lần đọc truyện 7 bình chọn HacMiu1314
Đọc truyện Tạm biệt anh, tuổi thanh xuân của em! On-Going
99 lần đọc truyện 9 bình chọn nguyetvu1310
Đọc truyện [BHTT][QT] Ngôn Liễu, nội y của ngươi mang, rớt (GL) On-Going
1.981 lần đọc truyện 54 bình chọn Osu132
Đọc truyện [ Xuyên Không ] Tiểu Hồ Ly Mời Lên Giường On-Going
3 lần đọc truyện 2 bình chọn miumiu134
Đọc truyện Nắng Giữa Đêm On-Going
5 lần đọc truyện 1 bình chọn phieuvu1312