Đọc Truyện Đọc truyện theo thể loại Đọc truyện hay nhất tuần
Đọc truyện [NP-Xuyên-Romance] Hồng Nguyệt-Chaa-Hina-Bao On-Going
32.056 lần đọc truyện 2.248 bình chọn Chaa-Hina-Bao
Đọc truyện Kho Ảnh Tổng Hợp_Chaa-Hina-Bao On-Going
93 lần đọc truyện 0 bình chọn Chaa-Hina-Bao
Đọc truyện [Xuyên-NP] Một Thế Giới Mới-Chaa-Hina-Bao On-Going
43 lần đọc truyện 5 bình chọn Chaa-Hina-Bao
Đọc truyện Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu On-Going
48.560 lần đọc truyện 2.200 bình chọn Chaa-Hina-Bao
Đọc truyện [Karma X Okuda] Hãy chấp nhận tớ! On-Going
4.033 lần đọc truyện 242 bình chọn Chaa-Hina-Bao
Đọc truyện [Xuyên không-Dị giới]Thiên Tung Xinh Đẹp _ Lí Tẫn Hoan On-Going
1.412 lần đọc truyện 110 bình chọn Chaa-Hina-Bao
Đọc truyện [Hoàn] Vương Vấn Ngàn Năm - Nam Cung Dao On-Going
64 lần đọc truyện 5 bình chọn Chaa-Hina-Bao
Đọc truyện Siêu Sủng Tiểu Vương Phi - Thúy Nhi On-Going
74 lần đọc truyện 2 bình chọn Chaa-Hina-Bao
Đọc truyện [Đoản] Bản Lĩnh Tiểu Bạch Thỏ - Tùy Vũ Nhi An On-Going
27 lần đọc truyện 1 bình chọn Chaa-Hina-Bao