Đọc Truyện Đọc truyện theo thể loại Đọc truyện hay nhất tuần
Đọc truyện [NP-Xuyên-Romance] Hồng Nguyệt-Chaa-Hina-Bao On-Going
37.285 lần đọc truyện 2.562 bình chọn Chaa-Hina-Bao
Đọc truyện Kho Ảnh Tổng Hợp_Chaa-Hina-Bao On-Going
156 lần đọc truyện 3 bình chọn Chaa-Hina-Bao
Đọc truyện Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu On-Going
74.490 lần đọc truyện 2.732 bình chọn Chaa-Hina-Bao
Đọc truyện [Karma X Okuda] Hãy chấp nhận tớ! On-Going
5.334 lần đọc truyện 289 bình chọn Chaa-Hina-Bao
Đọc truyện [Hoàn] Vương Vấn Ngàn Năm - Nam Cung Dao On-Going
124 lần đọc truyện 5 bình chọn Chaa-Hina-Bao
Đọc truyện [Cổ đại- Hoàn] Vi thần có tội - Tùy Vũ Mà An On-Going
115 lần đọc truyện 2 bình chọn Chaa-Hina-Bao
Đọc truyện Siêu Sủng Tiểu Vương Phi - Thúy Nhi On-Going
123 lần đọc truyện 3 bình chọn Chaa-Hina-Bao
Đọc truyện [Đoản] Bản Lĩnh Tiểu Bạch Thỏ - Tùy Vũ Nhi An On-Going
40 lần đọc truyện 3 bình chọn Chaa-Hina-Bao