Đọc Truyện Đọc truyện theo thể loại Đọc truyện hay nhất tuần
Đọc truyện Thơ Tự Do On-Going
6.890 lần đọc truyện 550 bình chọn Ca_Vang520
Đọc truyện KHÔNG TÊN On-Going
49.630 lần đọc truyện 2.216 bình chọn Ca_Vang520
Đọc truyện Nô Lệ Tình Dục ( 21+ đam mỹ) On-Going
11.879 lần đọc truyện 473 bình chọn Ca_Vang520
Đọc truyện [HunHan] [ Chuyển ver ] - On-Going
8.497 lần đọc truyện 581 bình chọn nDct_04
Đọc truyện Lời Yêu Muộn Màng On-Going
1.514 lần đọc truyện 129 bình chọn Ca_Vang520
Đọc truyện [Twoshort] [EDIT] [VKOOK] Tình yêu sai trái On-Going
67 lần đọc truyện 3 bình chọn pang_zlihn
Đọc truyện [Chuyển ver]《VKook》 On-Going
18 lần đọc truyện 1 bình chọn Trishnny