Đọc Truyện Đọc truyện theo thể loại Đọc truyện hay nhất tuần
Đọc truyện Thơ Tự Do On-Going
6.412 lần đọc truyện 532 bình chọn Ca_Vang520
Đọc truyện KHÔNG TÊN On-Going
45.316 lần đọc truyện 2.091 bình chọn Ca_Vang520
Đọc truyện Nô Lệ Tình Dục ( 21+ đam mỹ) On-Going
10.216 lần đọc truyện 446 bình chọn Ca_Vang520
Đọc truyện [HunHan] [ Chuyển ver ] - On-Going
7.205 lần đọc truyện 508 bình chọn nDct_04
Đọc truyện Lời Yêu Muộn Màng On-Going
1.196 lần đọc truyện 118 bình chọn Ca_Vang520
Đọc truyện [Twoshort] [EDIT] [VKOOK] Tình yêu sai trái On-Going
66 lần đọc truyện 3 bình chọn pang_zlihn
Đọc truyện [Chuyển ver]《VKook》 On-Going
17 lần đọc truyện 1 bình chọn Trishnny