Đọc Truyện Đọc truyện theo thể loại Đọc truyện hay nhất tuần
Đọc truyện (HopeMin) Màu Của Nắng. On-Going
35 lần đọc truyện 0 bình chọn BTSboy1994
Đọc truyện (VKook) Màu Của Nắng. On-Going
7 lần đọc truyện 0 bình chọn BTSboy1994
Đọc truyện Thien Su Mua Dong On-Going
2.203 lần đọc truyện 0 bình chọn crossboy1990
Đọc truyện Thien Su Mua Dong (Phan I) On-Going
2.559 lần đọc truyện 1 bình chọn crossboy1990