Đọc Truyện Đọc truyện theo thể loại Đọc truyện hay nhất tuần
Đọc truyện [ Naruto fanfic ]Naruhina- Sasusaku- Shikatema- Inosai On-Going
9.964 lần đọc truyện 285 bình chọn Ashley_Heo112
Đọc truyện [ Naruto fanfic ]Nhật kí mang thai On-Going
2.290 lần đọc truyện 75 bình chọn Ashley_Heo112
Đọc truyện THÍCH CẬU THẬT KHÓ On-Going
77 lần đọc truyện 4 bình chọn Ashley_Heo112
Đọc truyện [ Naruto fanfic ] Thế giới mới! Century 21! On-Going
60 lần đọc truyện 5 bình chọn Ashley_Heo112
Đọc truyện Trả test On-Going
12 lần đọc truyện 0 bình chọn Ashley_Heo112