Đọc Truyện Đọc truyện theo thể loại Đọc truyện hay nhất tuần
Đọc truyện Chẩm Thượng Thư - Quyển hạ On-Going
26.096 lần đọc truyện 137 bình chọn Aiaibv
Đọc truyện Mẹ độc thân tuổi 18 - Cơ Thủy Linh On-Going
314.850 lần đọc truyện 2.586 bình chọn Aiaibv
Đọc truyện [FANFIC Nhiều Não :))))] 19 DAYS - CHỐNG MẮT CHỜ HỒI KẾT ! On-Going
8.034 lần đọc truyện 521 bình chọn Aiaibv
Đọc truyện SAMHOON FANFIC - 10 NĂM SAU On-Going
6.760 lần đọc truyện 753 bình chọn Aiaibv
Đọc truyện Đồng lang cộng hôn - Full On-Going
109.279 lần đọc truyện 643 bình chọn Aiaibv
Đọc truyện Chôn Giấu - Thái Bạch Tiên Sinh On-Going
6 lần đọc truyện 4 bình chọn baibaiai
Đọc truyện Chiếc Ô Của Người Đi Cùng On-Going
33 lần đọc truyện 0 bình chọn baibaiai